KontaktBlog     JPK   Programy   Druczek®   Fakturzysta®   Warsztat   Podatki   Branżowe   · Co nowego? · Pobierz!   Zadzwoń   KUP!   Zaloguj się!  

Zmiany techniczne na rok 2018

Ten dokument opisuje projekt zmian. Będzie podlegać zmianom i aktualizacji w trakcie wprowadzania zmian.

Zmiany ogólne dotyczące wszystkich modułów:

Od 1 stycznia 2018 wchodzi obowiązek JPK_VAT, co wymusza zmiany w procedurach księgowania i modułach powiązanych: Od 1 lipca 2018 wchodzi obowiązek JPK_FA, w związku z tym: Od 1 lipca 2018 wchodzi zasada podzielonej płatności, w związku z tym: Od 1 lipca 2018 wchodzi obowiązek JPK_MAG: Nowe funkcjonalności, które będą wprowadzone w roku 2018: Zmiany w licencjonowaniu:
© Studio JZK programy komputerowe, 1992-2018
© Studio JZK sp. z o.o. 2012-2018
Wszelkie prawa zastrzeżone.https://www.jzk.pl/2018