KontaktBlog     JPK   Programy   Druczek®   Fakturzysta®   Warsztat   Podatki   Branżowe   · Co nowego? · Pobierz!   Zadzwoń   KUP!   Zaloguj się!  

NOWA Kopia elektroniczna EJ Plus

CO TO JEST EJ? EJ to kopia elektroniczna. Każdy tworzony dokument jest zapisywany w formacie gwarantującym jego zachowanie.

CO TO JEST EJ Plus? EJ Plus to dodatkowe rozwiązanie, umożliwiające automatyczny eksport i import danych w standaryzowanych formatach.

JAK DZIAŁA? Jeśli posiadasz wykupioną licencję EJ Plus, program tworzy kopie wszystkich tworzonych dokumentów w formacie XML.

OFERTA! Nowa usługa Kopia Elektroniczna EJ Plus dostępna będzie od stycznia 2018. Specjalna oferta promocyjna dostępna będzie w lutym 2018.

PROMOCJA! Możesz otrzymać raz do roku bezpłatną miesięczną licencję EJ Plus, jeśli posiadasz ważną licencję na dowolny program JZK. Wykorzystaj ją do importu danych z innego systemu. Dzięki temu przesiadka z innego systemu będzie wygodna i automatyczna. Jeśli potrzebujesz regularnej wymiany danych, możesz zakupić ten dodatek w cenie promocyjnej.

Dostępne formaty w usłudze EJ+:

IMPORT z innych systemów


moduł
API_JSON import danych z serwisów online udostępniających API marzec 2018
WB_XML import wyciągów bankowych w formacie XML (np. PKO BP) marzec 2018
JSON-FA import danych z obcych systemów marzec 2018

EKSPORT do innych systemów

XML eksport każdego wytwarzanego dokumentu do formatu XML ✔ gotowe!

XML Pliki XML to rozwiązanie zgodne z JPK, pozwalające na wymianę danych strukturyzowanych, także do systemu Linux/Unix. Dane te mogą być automatycznie wprowadzane do baz danych oraz przetwarzane za pomocą dowolnego języka programowania. Zaletą plików XML jest ich struktura, gwarantująca bezpieczną wymianę danych i kontrolę nad kompletnością dokumentu. Pliki XML można łatwo przekonwertować na format JSON.

JSON Pliki JSON to rozwiązanie pozwalające na łatwą wymianę danych strukturyzowanych. Dane te mogą być automatycznie wprowadzane do baz danych i przetwarzane za języka Java, JavaScript, PHP. Zaletą plików JSON jest ich przejrzystość, czytelność i mała objętość. Pliki JSON można łatwo przekonwertować na format XML.

CP1250 Format kodowania polskich znaków: CP-1250 (Windows) lub UTF-8 (JPK, XML).

Wszystko o JPK · Harmonogram · Jak wysyłać JPK? · Gwarancja JPK · Co to jest JPK? · Na co uważać? · Wymiana danych · e-Deklaracje · Split payment · ZUS · zmiany 2018 · ✔ check-lista

© Studio JZK programy komputerowe, 1992-2018
© Studio JZK sp. z o.o. 2012-2018
Wszelkie prawa zastrzeżone.https://www.jzk.pl/ej-plus