Studio JZK     Druczek   Warsztat   Serwis   Majster   Fakturzysta   Rolnik   Hotel   Restauracja   Lokator   Kancelaria   Mecenas   Szkoła   Gabinet   Gabinet Dental  

Przetwarzanie danych osobowych

Programy JZK ze swej natury mogą być wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych, natomiast takie przetwarzanie nie podlega obowiązkowi rejestracji zbioru danych w GIODO.

Zgodnie ze stanowiskiem GIODO (http://www.giodo.gov.pl/530/id_art/2659/):

Wyjątki od generalnej zasady zgłaszania zbiorów danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO) określone zostały w art. 43 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

Stanowi on, że z obowiązku rejestracji zbioru danych zwolnieni są administratorzy danych:

4. przetwarzanych w związku z zatrudnieniem u nich, świadczeniem im usług na podstawie umów cywilnoprawnych, a także dotyczących osób u nich zrzeszonych lub uczących się,

5.dotyczących osób korzystających z ich usług medycznych, obsługi notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta,

8. przetwarzanych wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej,

9. powszechnie dostępnych,

11. przetwarzanych w zakresie drobnych bieżących spraw życia codziennego.

Powyższy katalog wyłączeń wyczerpuje możliwe zastosowania programów Pakietu JZK.

Z uwagi na restrykcyjny charakter ustawy o ochronie danych osobowych, nie świadczymy usług bezpośredniego przetwarzania danych osobowych za pomocą systemów internetowych, w tym przechowywania jakichkolwiek danych osobowych na serwerach JZK.

Użytkownik może wykonywać takie czynności wyłącznie na własne ryzyko, zawierając z odpowiednim podmiotem zewnętrznym umowę przewidującą świadczenie usługi przetwarzania danych osobowych. JZK nie świadczy takich usług, pozostając wyłącznie dostawcą oprogramowania.

Regulamin
Licencja


© Studio JZK programy komputerowe, 1992-2017
© Studio JZK sp. z o.o. 2012-2017
Wszelkie prawa zastrzeżone.