Kontakt   Programy   Druczek®   Fakturzysta®   Warsztat   Podatki   Branżowe   · Co nowego? · Pobierz!   Zadzwoń   KUP!   Zaloguj się!  

JPK Jednolity Plik Kontrolny

Od 1 stycznia 2018 wszyscy podatnicy powinni mieć oprogramowanie pozwalające na generowanie plików JPK. W kolejnym rozdziale opisujemy dokładnie wszystkie szczegóły.

Informacje poniżej dotyczą użytkowników kapitalnych programów JZK®, licencjonowanych przez Studio JZK sp. z o.o. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym klientem, zamów Druczka® do tworzenia plików JPK_FA oraz Podatki JPK do tworzenia plików JPK_VAT. Albo wybierz Druczek® PRO, by mieć obie funkcje w standardzie. Skorzystaj z oferty promocyjnej do -50% rabatu przy pierwszym zamówieniu!

JPK_FA plik kontrolny faktur

JPK_FA Funkcja generowania plików JPK_FA połączona jest z opcją Kopia Elektroniczna EJ JPK.

Tworzenie JPK Automatycznie tworzone będą dzienne, tygodniowe i miesięczne pliki JPK. Z uwagi na konstrukcję JPK, nie jest możliwe poprawianie plików.

Przechowywanie JPK Pliki JPK trzeba przechowywać nagrane na płycie CD-ROM przez okres kontroli podatkowej, czyli do 6 lat od daty wystawienia.

JPK na życzenie urzędu skarbowego Pliki JPK trzeba udostępnić na żądanie urzędu skarbowego. Każdy klient będzie posiadać gotowe pliki w ramach Kopii Elektronicznej EJ JPK.

Co trzeba wiedzieć? Nie będzie możliwe poprawianie faktur. Edycja faktur możliwa będzie tylko w ograniczonym zakresie. Zobacz więcej uwag w dolnej części tego tekstu.

Bezpłatnie Licencja na usługę Kopia Elektroniczna EJ JPK wydawana będzie bezpłatnie na rok kalendarzowy - dla licencji X8 i wyższych, zakupionych po 1 stycznia 2018.

OFERTA! Jeśli posiadasz ważną i opłaconą licencję na dowolny program JZK, skorzystaj z oferty BEZPŁATNEJ LICENCJI na Kopię Elektroniczną EJ JPK, ważnej do 30 czerwca 2018. Żadnych zobowiązań. Licencja zostanie wydana w grudniu 2018.
Aby zamówić Twoją licencję, zaloguj się teraz.

Starsze licencje Dla użytkowników starszych licencji opcja ta będzie odpłatna, zgodnie ze standardowymi zasadami. Zamów teraz

Starsze wersje programu Nie ma technicznej możliwości wygenerowania kopii elektroniczniej ze starych wersji programu, bezwzględnie konieczna jest aktualizacja.

JPK_VAT plik kontrolny rejestru VAT

JPK_VAT W roku 2018 funkcje obsługi rozliczeń podatkowych dostępne będą w ramach odrębnego programu Podatki JZK®.

Import danych Program automatycznie importować będzie dane z Druczka®, Fakturzysty® oraz innych programów JZK.

Tworzenie JPK Pliki JPK tworzone będą w momencie zamykania miesiąca. Z uwagi na konstrukcję pliku JPK, koniecznie jest wersjonowanie. Każda zmiana zaksięgowanych danych spowoduje wygenerowanie NOWEGO pliku JPK, oznaczonego kolejnym numerem.

Bezpłatnie Dla licencji zakupionych po 1 stycznia 2017 i ważnych po dniu 1 stycznia 2018, licencja na program Podatki JPK na rok 2018 wydawana będzie bezpłatnie.

Oferta promocyjna Pierwsza licencja na Podatki JPK na rok 2018 wydawana będzie ze standardowymi rabatami, zależnie od wybranej wersji. Licencje Podatki JPK na rok 2018 wydawane będą w grudniu 2017. Zamów teraz

Starsze licencje Podatki JPK to nowy produkt, nie występują starsze licencje.

Starsze programy z obsługą podatków Nie ma technicznej możliwości generowania plików JPK_VAT ze starszych programów. Bezwzględnie należy pobierać wszystkie aktualizacje, bo format JPK zmienia się z czasem.


Jednolity Plik Kontrolny w pigułce

JPK to narzędzie służące do kontroli fiskusa nad operacjami gospodarczymi podatnika. Technicznie to plik tekstowy w formacie XML.

Od 2018 roku wszyscy przedsiębiorcy mają obowiązek składania JPK, zgodnie z następującymi zasadami:

JPK_VAT - rejestr sprzedaży i zakupów, wysyłany co miesiąc z programu, w którym prowadzone są rozliczenia podatkowe. W przypadków programów JZK taką funkcjonalność będzie oferować wyłącznie program Podatki JPK.
» od 1 stycznia 2018 - pierwsza wysyłka do 25 lutego 2018

JPK_FA - faktury sprzedaży, rejestr wysyłany wyłącznie na żądanie urzędu skarbowego. Plik będzie dostępny z każdego programu JZK oferującego moduł Sprzedaż. Rejestr będzie generowany AUTOMATYCZNIE w miarę wystawiania faktur. Na życzenie będzie można wygenerować JPK_FA ponownie, jeśli licencja na to pozwala.
» od 1 lipca 2018 tylko na żądanie urzędu skarbowego

JPK_MAG - dokumenty WZ i PZ, wysyłane na żądanie urzędu skarbowego. Rejestr będzie generowany na żądane urzędu skarbowego. Warunki podobnie jak dla faktur, wymagają jednak dyscypliny i wystawiania WZ/PZ do każdej transakcji. W związku z tym z programów zostaną wycofane funkcje niejawnej obsługi stanów magazynowych (np. zmniejszanie stanów na podstawie samej faktury), jedyną możliwością będzie wystawianie WZ, PZ i MM.
» od 1 lipca 2018 tylko na żądanie urzędu skarbowego

JPK_PKPIR - podatkowa księgwa przychodów i rozchodów, wysyłana na wezwanie urzędu skarbowego. W przypadków programów JZK taką funkcjonalność będzie oferować wyłącznie program Podatki JPK.
» od 1 lipca 2018 tylko na żądanie urzędu skarbowego

JPK_EWP ewidencja przychodów (ryczał) Rozważamy wprowadzenie takiej funkcjonalności na życzenie użytkowników, alternatywą jest wyłączenie opcji obsługi ryczałtu w programie. W przypadków programów JZK taką funkcjonalność będzie oferować wyłącznie program Podatki JPK.
» od 1 lipca 2018 tylko na żądanie urzędu skarbowego

JPK_WB Banki od roku 2018 przesyłać będą automatycznie JPK_WB dotyczący transakcji na rachunkach podmiotów gospodarczych. Będzie się to odbywać poza wiedzą i udziałem podatnika.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Finansów.

Zagrożenia i potencjalne problemy

Pliki JPK przetwarzane są całodobowo na serwerach centralnego ośrodka kontroli skarbowej pod Radomiem. Znajdowane rozbieżności powodują automatyczne typowanie obu stron transakcji do kontroli krzyżowej.

kwoty na fakturach zaksięgowanych muszą być identyczne, jak kwoty na fakturach wystawionych, u obu stron transakcji,

numery faktur, daty wystawienia i daty dokonania sprzedaży muszą być takie same u obu stron tranksacji,

nie wolno podmieniać faktur ani wykonywać żadnych poprawek po wystawieniu faktury, należy wystawiać w takich przypadkach faktury korygujące, należy zrezygnować także z wystawiania not korygujących,

należy sprawdzać status kontrahentów w zakresie zarejestrowania jako czynny płatnik VAT oraz w zakresie prowadzenia w ogóle działalności gospodarczej (https://regon.jzk.pl),

nie wolno mieszać transakcji księgowanych i nie księgowanych (prywatnych i służowych) na rachunku bankowym, wszystkie płatności, a zwłaszcza otrzymane wpłaty, powinny być pokryte księgowaniem w identycznych kwotach,

oddzielić płatności prywatne czyli wszelkie płatności nie podlegające księgowaniu (zakupy prywatne, zwroty od podmiotów trzecich, rozliczenia rodzinne itd) należy wykonywać za pośrednictwem konta NIE związanego z działalnością gospodarczą,

należy bardzo pilnować terminów tak, by wygenerować wstępny JPK już pierwszego dnia roboczego po zakończeniu miesiąca, żeby wychwycić ewentualne problemy techniczne, w pierwszym okresie należy też założyć problemy po stronie organów skarbowych/


Jeśli masz pytania, napisz do nas:

Bezpośrednie przesyłanie zgłoszeń nie jest dostępne z Twojego adresu IP.
Ten adres nie został rozpoznany jako pochodzący z Polski (ec2-54-227-51-103.compute-1.amazonaws.com). Jeśli to błąd, odśwież stronę (F5).


Informacja na inny temat? Szczęśliwy traf
© Studio JZK programy komputerowe, 1992-2017
© Studio JZK sp. z o.o. 2012-2017
Wszelkie prawa zastrzeżone.https://jzk.pl/jpk