Aktualizacja kursów walut


Jak zaktualizować kursy walut? Kiedy kursy są pobierane?

Jeśli nie ustawiłeś inaczej, kursy walut wyświetlane są na stronie startowej Twojej aplikacji:


Jeśli widzisz komunikat o nieaktualnych kursach, naciśnij łącze » zaktualizuj teraz. Kursy zostaną zaktualizowane:


Teraz wyświetlane kursy są już aktualne:


Możesz też zaktualizować kursy ręcznie:

Faktury - Waluty - Więcej - Zaktualizuj kursy walut


Włącz też opcję:

Opcje - Ustawienia - Usługi online - Aktualizuj kursy walut


Kursy walut dostępne są po godzinie 12:15.

2020-07-21

waluty

· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się