Aktywny filtr form płatności


Jak znaleźć faktury o określonej formie płatności? Skąd biorą się filtry, które widzę na ekranie?

Każda wystawiana przez Ciebie faktura może mieć podany termin płatności i oczekiwaną formę zapłaty. Pakiet JZK 365 pozwala łatwo odfiltrować faktury o określonej formie płatności.

Rozwiń filtr płatności, widoczny w prawym górnym rogu modułu Faktury:


Pierwsze trzy pozycje są określone systemowo, tak jak we wcześniejszych wersjach programu.

Kolejne pozycje filtra to wpisy dokonane przez Ciebie podczas wystawiania faktur. Ta lista jest inna u każdego użytkownika i zawiera tylko te formy płatności, jakie faktycznie pojawiły się w historii.

W przypadku e-faktury formy płatności ograniczone są do ścisłego zestawu. Nie zalecamy podawania fantazyjnych form płatności, takich jak kompensata ani form mieszanych, takich jak przelewem/gotówką.

2021-03-28

faktury dane

FAQ · Aktywny filtr form płatności · Cena sprzedaży na fakturze · Co musi być na fakturze · Co nie musi być na fakturze · Co trzeba wiedzieć o e-fakturze · Cofanie daty · Dodatkowe teksty na fakturze · Dodawanie pozycji z magazynu · Dokument wprowadzony do obrotu · Dropbox · Drukowanie duplikatu faktury · Długie teksty dodatkowe na fakturze · E-faktury sprzedażowe · E-faktury zakupowe i kosztowe · Edycja wzorca faktury w obcym języku · Efekt zaokrągleń · Eksport danych · Faktura WDT · Faktura czy paragon · Faktura do WZ · Faktura do paragonu fiskalnego · Faktura do paragonu z NIP · Faktura uproszczona · Faktura w obcym języku · Faktury w cenach netto czy brutto · Groszowe różnice na fakturach · Indywidualne parametry sprzedaży dla kontrahenta · Inny odbiorca na fakturze · Inny płatnik na fakturze · JPK_FA dla księgowej · Jak ustawić drukowanie numeru konta sprzedawcy · Klienci powtarzający się · Klonowanie faktur · Kody QR 2D na fakturach · Kody państw i języków w programie · Kolejność pozycji faktury · Limity tożsamości · Logo firmy na fakturach · Nadmiarowość bazy danych · Nieoczekiwana wartość danych · Nietypowe stawki VAT · Numer PESEL nabywcy na fakturze · Obsługa baz danych X1 w formacie rozszerzonym · Ochrona danych osobowych · Odbudowa bazy danych X1 · Odczytywanie faktury · Opłacenie faktury z kodem QR · PZ do faktury zakupowej · Panel danych kontrahenta · Podatkowy rejestr sprzedaży · Przyspieszanie odczytu baz danych · Przywracanie usuniętego dokumentu · Rejestr sprzedaży · Rodzaje faktur · Rozliczenia automagiczne · Sortowanie kolumn w tabelach · Sprawdzenie czasu · Sprzedaż poniżej ceny zakupu · Stan uśpienia · Standardowe funkcje obiektu · Synchronizacja czasu · Usuwanie dokumentów · WZ do faktury · Wartość pozycji na fakturze · Weryfikacja czasu · Weryfikacja kopii elektronicznej · Wpłaty do faktury · Współpraca z księgowym · Wybór waluty do faktury · Wyszukiwanie faktur · Wyświetlanie dokumentów usuniętych · Zmiana kontrahenta na klonowanej fakturze · Zródła czasu · e-faktury
· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się