Automatyczne pobieranie licencji


Jak działa automatyczne pobieranie licencji? Czy trzeba wprowadzać licencję ręcznie? Co to jest automatyczna synchronizacja licencji?

W każdej chwili możesz ręcznie aktywować swoją licencję. » zobacz jak

Możesz włączyć opcję automatycznie synchronizuj licencje na starcie aplikacji:


Po włączeniu tej opcji podczas każdego uruchomienia aplikacji system sprawdzi, czy Twoje licencje nie uległy zmienie.

Jeśli nie było żadnych zmian, nie zobaczysz żadnego komunikatu.

Jeśli pojawiła się nowa licencja, zostanie ona automatycznie pobrana. Zobaczysz komunikat podobny do tego:


Jeśli automatyczna synchronizacja nie powiedzie się, na przykład z powodu podania nieprawidłowych danych logowania, to ustawienie zostanie wyłączone automatycznie. Zobaczysz komunikat podobny do tego:


Aby wyłączyć opcję automatycznej synchronizacji, przejdź ponownie do aktywacji licencji. » zobacz jak

2021-09-29

licencja

· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się