Cena zakupu


Co to jest dynamiczna cena zakupu? Skąd bierze się cena zakupu towaru? Jak zmienia się w czasie?

Każdy towar w magazynie ma swoją podstawową, statyczną cenę zakupu. To jest cena zakupu podana przy wprowadzaniu towaru magazynu. Możesz ją ustawić samodzielnie:


Standardowo włączona jest także dynamiczna cena zakupu:

Opcje - Ustawienia aplikacji - Wydajność


Poprawne działanie tej funkcjonalności wymaga, aby każdy towar handlowy pojawił się najpierw w dokumencie zakupowym, wystawionym nie później, niż w dniu wystawienia faktury sprzedaży. Jeśli prowadzisz sprzedaż bez pełnej dokumentacji, określenie ceny zakupu nie będzie działać prawidłowo.

Standardowo historia zakupu określana jest na podstawie ścisłego powiązania magazynowego. » zobacz jak

Możesz włączyć szerokie powiązanie, na podstawie zgodności GUID albo kodu towaru.

Opcje - Ustawienia aplikacji - Magazyn


Ta opcja jest przydatna, jeśli masz dane historyczne, wprowadzone w starszych wersjach aplikacji.

Poprawne działanie tej funkcjonalności wymaga z kolei, aby kody dla towarów były ściśle określone. Może istnieć w magazynie więcej pozycji z tym samym kodem, a różniące się na przykład datą dostawy.

Użyj dossier zakupów, aby zobaczyć historię zakupów i sprzedaży wybranego towaru handlowego. » zobacz jak.

We wersji Classic obsługiwana była tylko statyczna cena zakupu. Pakiet JZK 365 przyjmuje tę cenę jako statyczną cenę zakupu.

2021-04-17

zakupy raporty

· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się