Ciągłość numeracji


Jak jest sprawdzana ciągłość numeracji? Co zrobić, aby uniknąć dziur w numerach?

W przypadku faktur jest szczególnie ważne, aby numeracja była ciągła, czyli faktury były numerowane kolejno. W Pakiecie JZK 365 jest to weryfikowane automatycznie przy każdym użyciu danej numeracji.

Weryfikacja numerowania sprawdza tylko dokumenty wystawione w ciągu ostatnich 30 dni.

W razie wykrycia nieciągłości numeracji zostanie wyświetlony komunikat:


Tak, to może być irytujące - jednak dużo mniej, niż wezwanie z Urzędu Skarbowego w celu złożenia wyjaśnień co do nieciągłości numeracji w JPK.

Numer dla nowego dokumentu powinien być o jeden wyższy niż ostatnio zarejestrowany numer w danej puli, a jednocześnie przynajmniej o 1 wyższy, niż numer zapisany jako ostatni w ustawieniach numerowania.

Numer nowego dokumentu zostanie dopasowany tak, aby spełniał wymagania ciągłości po najwyższym stwierdzonym numerze. Aplikacja wyświetli odpowiedni komunikat:


Jeśli dana pula powoduje problemy, rozważ utworzenie nowej puli numerowania. W tym celu ustaw nowy format numerowania. » zobacz jak

2020-12-17

numerowanie

· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się