Dane podatnika do JPK


Jak wprowadzić dane podatnika do JPK? Skąd program bierze dane firmy umieszczane w JPK_V7?

Plik JPK jest generowany zawsze z danymi bieżącego użytkownika. Dane wykorzystywane do JPK mają swoje własne okienko.

Możesz sprawdzić i uzupełnić dane podatkowe w module Użytkownicy:

Kontrahenci - Użytkownicy - Zmień - Dane do JPK

...albo w module VAT:

Podatki - VAT - miesiąc - JPK_V7K - Dane podatnika do JPK

...albo w module JPK:

Podatki - JPK - Dane podatkowe bieżącego użytkownika


Otworzy się okienko danych podatkowych. Sprawdź je dokładnie:


Koniecznie wybierz urząd skarbowy. » zobacz jak

2020-10-19

jpk jpk_v7 użytkownicy

· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się