Dokument kasowy walutowy


Jak wprowadzić dokument kasowy w walucie? Jak jest obliczany kurs waluty i wartość dokumentu?

Pakiet JZK 365 prowadzi obsługe kasy zgodnie ze standardowymi zasadami. W każdej z kas może być dowolna ilość raportów kasowych, z czego zawsze przynajmniej jeden raport kasowy musi być otwarty. To do niego wpadać będą nowo wystawiane dokumenty kasowe. Każdy dokument kasowy może być w dowolnej walucie z tabeli NBP.

Moduł Kasa znajdziesz w menu Kasa.

Znajdź otwarty raport kasowy, do którego chcesz dodać dokument walutowy. Naciśnij przycisk Wpłata KP.

Zobaczysz okienko nowego dokumentu kasowego. Wybierz kontrahenta:


Domyślną walutą jest oczywiście polski złoty (PLN). Naciśnij przycisk Zmień. Zobaczysz aktualnie dostępne kursy walut:


Pamiętaj, że kursy walut dostępne są dopiero po godzinie 12. Kursem waluty dla operacji na dany dzień jest kurs z poprzedniego dnia roboczego, jeśli dla danego dnia wyznaczano kursy. Jeśli nie widzisz aktualnych kursów, trzeba zaktualizować kursy walut. » zobacz jak

Ponieważ nasz wymyślony kontrahent jest z Turcji, trzeba wybrać lirę turecką (TRY). Naciśnij przycisk Wybierz TRY.

Waluta została zmieniona:


Wprowadź pozostałe dane.


Zwróć uwagę, że pola kwoty opisane są teraz jako TRY.

Naciśnij Gotowe, aby zapisać KP.

Dokument pojawił się w bieżącym raporcie kasowym:


Zwróć uwagę na kwoty. Kwota dokumentu jest wyświetlona w walucie dokumentu. Sumy wpłat i wypłat zostały przeliczone na złote według kursu, który przed chwilą wybrałeś.

2021-06-04

kasa waluty

· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się