Eksport danych SQL do XML


Jak wyeksportować dane do formatu XML? Jak przenieść dane między różnymi bazami SQL? Jak zrobić backup bazy SQL zdalnej lub sieciowej?

Eksport danych jest bardzo prosty. Program umie wyeksportować całość używanych baz danych, dzięki czemu możesz użyć tych danych w innym miejscu bez konieczności uruchamiania bazy danych. Możesz wykorzystać ten eksport jako częściową kopię zapasową.

Indeksy, relacje oraz niektóre dane techniczne nie zostaną wyeksportowane.

Uruchom z menu opcję eksportu:

365 - Eksport danych do XML


Program wskaże lokalizację pliku eksportu. Tej lokalizacji nie możesz zmienić.


Naciśnij Tak, aby wykonać eksport. Będzie on błyskawiczny, bo wszystkie dane są już prawdopodobnie w pamięci. W przypadku bazy zdalnej eksport może trochę potrwać.

Po zakończonym eksporcie zostanie wyświetlony komunikat.


Pełną i prawidłową kopią zapasową bazy danych jest kopia pliku bazy danych. Eksport danych, a następnie import, nie odtworzy całej substancji bazy danych. Konieczne będzie odtworzenie indeksów oraz relacji. Odtworzenie relacji będzie możliwe tylko wtedy, jeśli dane po imporcie będą zachowywały reguły integralności.

2020-08-29

sql

· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się