Faktura korygująca


Jak wystawić fakturę korygującą? Jak wystawić korektę do faktury lub faktury unijnej?

Fakturę korygującą wystawia sprzedawca wtedy, gdy mowa o zmianie ilości lub wartości towaru, zakresie usług, w tym cenie cenie, rabatach, stawce podatku. W innych wypadkach należy wystawić notę korygującą. » zobacz jak

Najpierw odszukaj fakturę, którą chcesz korygować.

Sprzedaż - Faktury

Możesz korygować każdy rodzaj faktury, z wyjątkiem samej faktury korygującej.

Naciśnij przycisk Faktura korygująca. Program zapyta o powód korekty:


Możesz na przykład skorygować fakturę do zera:


Naciśnij Gotowe. Zobaczysz teraz okienko faktury korygującej:


Zwróć uwagę, że w naszym przykładzie mamy korektę do zera:


Jeśli korekta dotyczy wymiany towaru na inny, dopisz w tym okienku nową pozycję dodatnią.

Faktura korygująca ma co do zasady wartość ujemną. Na wydruku pojawi się podsumowanie różnicowe:


Zgodnie z obowiązującymi przepisami, faktura korygująca pokazuje wyłącznie treść po korekcie. » zobacz jak

Faktura korygująca podlega księgowaniu dopiero po jej zaakceptowaniu przez klienta. » zobacz jak

faktury

2020-11-01

korekty

· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się