Baza wiedzy

×Druczek

Druczek PRO

Fakturzysta

Fakturzysta PRO

Podatki

Pakiet JZK

Gabinet

Hotel

Kancelaria

Lokator

Rolnik

Serwis

Szkoła

Warsztat

przyjazdyGTFS

Kontakt

Kontakt BAZA WIEDZY BLOG POMOC    

Faktura korygująca a nota korygująca


Kiedy wystawić fakturę korygującą, a kiedy notę? Czy możliwa jest korekta nazwy towaru?

Fakturę korygującą wystawia sprzedawca wtedy, gdy mowa o zmianie ilości lub wartości towaru, zakresie usług, w tym cenie cenie, rabatach, stawce podatku.

Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 8-15 ustawy o VAT fakturą korygującą zmienia się 8) miarę i ilość, 9) cenę jednostkową, 10) kwoty rabatu, 11) wartość, 12) stawkę podatku, 13) sumę netto, 14) kwotę podatku, 15) kwotę brutto.

Typowym powodem wystawienia korekty będzie obniżenie ceny albo jej podwyższenie lub zmiana ilości nawet do zera, na przykład wskutek zwrotu towaru.

W przypadku pomyłki w zakresie innych danych, takich jak data wystawienia, numeru faktury, niektórych danych sprzedawcy lub nabywcy, daty lub terminu zapłaty albo nazwy towaru lub usługi, wystawia się notę korygującą.

Co zrobić, jeśli wpisałeś nieprawidłową nazwę towaru lub usługi na fakturze? » zobacz

Należy pamiętać o istotnej różnicy. Fakturę korygujacą wystawia sprzedawca i dla ważności korekty musi uzyskać potwierdzenie ze strony nabywcy. » zobacz jak wystawić fakturę korygujacą

W przypadku noty korygującej obowiązuje inna procedura. Wystawcą jest zawsze nabywca, notę przesyła w dwóch egzemplarzach do sprzedawcy, sprzedawca jeden z nich kwituje i odsyła do nabywcy. Dopiero po wymianie not korektę można uznać za wykonaną.

Notę korygującą wystawisz w module Zakupy i zawsze do faktury zakupowej:

Zakupy - prawy klawisz myszy - Nota korygująca

Wystawioną notę znajdziesz w module:

Zakupy - Noty korygujące

2020-11-01

korekty

· Pozostałe tematy
· Zadaj swoje pytanie
Programy JZK · Pliki do pobrania · Dane firmy · Zaloguj się · Kontakt
Regulamin · Polityka prywatności · Licencja · Wymagania · Referencje

System sprzedaży i obsługa klienta - partial copyright © Studio JZK sp. z o.o. 2012-2020
Partial copyright © JZK24 sp. z o.o. © 2019-2020 · JZK® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1992-2020 · Druczek® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1998-2020 · Fakturzysta® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 2000-2020 · Lecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Facturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Vecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · PRZYJAZDY.PL Partial © Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial © Mapbox.
JZK®, Druczek®, Fakturzysta® są zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Jeśli nie podano inaczej, wszystkie dane osób, firm, przedmiotów i zwierząt są fikcyjne, służą wyłącznie ilustracji. Wyjątkiem są referencje, gdzie umieszczono dane istniejących firm i osób prowadzących działalność gospodarczą, które wyraziły na to indywidualną zgodę.

2020-11-30 04:59 #35.4 for 3.238.190.82 @ec2-3-238-190-82.compute-1.amazonaws.com