Faktury RR w aplikacjach Pakietu JZK


Gdzie znajdę moduły obsługi skupu? Do kiedy będą obsługiwane faktury RR?

Przygotowujemy się do obsługi e-faktury. Projekt e-faktury mocno zmieni sposób pracy w firmach. » zobacz jak

Obsługa nowego pliku FA_VAT oraz wymiany danych KSEF wymagać będzie technicznego oddzielenia faktur zakupowych i sprzedażowych, w tym faktur RR. Z technicznego punktu widzenia, w wersji Classic faktury RR były rozwinięciem faktury zakupowej, w wersji 365 są rozwinięciem faktury sprzedażowej. Od 1 października będą odrębnym technicznie rodzajem dokumentu.

Zmiana wymaga ścisłego wyodrębnienia modułów Pakietu JZK 365, obsługujących skup produktów rolno-spożywczych oraz funkcje pokrewne. Funkcje te będą dostępne wyłącznie w ramach aplikacji Rolnik, która zostanie dodatkowo rozbudowana.

Część modułu skupu dostępna była wcześniej w niektórych innych aplikacjach, w tym Druczek, Druczek PRO i Fakturzysta. W przypadku uruchomienia modułu Faktury RR w jednej z tych aplikacji, zostanie wyświetlony komunikat:


Od 1 października 2021 moduły związane ze skupem produktów rolno-spożywczych będą dostępne wyłącznie w aplikacji Rolnik. Należy skontaktować się przed tą datą z naszym BOK w celu otrzymania nieodpłatnej licencji rozszerzającej lub zmieniającej. Wznawiając kończącą się licencję warto pamiętać, żeby wybrać od razu licencję na program Rolnik.

2021-03-23

rolnik

FAQ · Faktura RR · Faktury RR w aplikacjach Pakietu JZK
· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się