Grupy i podgrupy towarów i usług


Jak ustawić grupę i podgrupę towaru lub usługi? Czym różni się grupa od podgrupy?

Wprowadzając towar w module Towary możesz ustawić nazwę grupy. Pole Grupa znajdziesz po prawej stronie okna edycji towaru:


W miarę wprowadzania danych, powstaje automatyczny słownik grup. Przy kolejnym towarze wystarczy nacisnąć przycisk ••• w polu Grupa, aby wybrać jedną z używanych już grup:


Identyczny mechanizm działa w module Usługi. Grupy i podgrupy rozpoznawane są automatycznie:


Grupy i podgrupy mają istotny wpływ na wyświetlanie danych w module Wykresy. Wykres według grup daje większą agregację:


Z kolei wykres według podgrup pozwala lepiej ocenić szczegóły:


Informacja o grupie przenoszona jest do pozycji faktury podczas jej wystawiania. W przypadku zmiany grupy lub dodania podgrupy, zmiany będą dotyczyć faktur wystawianych od momentu zmiany.

2021-04-04

magazyn

· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się