Jak przenieść instalację programu


Czy można przenieść program w inne miejsce? Co zrobić, jeśli zmieniam komputer?

Jeśli chcesz korzystać z dotychczasowego programu i danych na innym komputerze, wykonaj precyzyjnie instrukcje podane poniżej.

Bezpośrednie przeniesienie instalacji na inny komputer 1:1 nie jest możliwe.

  Instalacja aplikacji składa się z szeregu elementów:
 1. folderu klasycznej aplikacji c:\jzk
 2. folderu klasycznych danych c:\jzk\dane
 3. folderu aplikacji c:\Program Files (x86)\JZK24, widocznego jako Pliki programów (x86)\JZK
 4. folderu danych aplikacji c:\ProgramData\JZK24
 5. ustawień w rejestrze Windows (HKEY_CURRENT_USER\Software\JZK i HKEY_CURRENT_USER\Software\JZK24)
 6. folderu danych ustawionego przez użytkownika (opcjonalnie)

Standardowo folder ProgramData jest ukryty i nie widzisz go na liście. Folder Pliki programów (x86) jest folderem chronionym, a dostęp do niego wymaga uprawnień administracyjnych. Ustawienia w Rejestrze Windows ani folder aplikacji nie podlegają przenoszeniu.

Aby przenieść dane na nowy komputer, wykonaj precyzyjnie instrukcje podane poniżej.

  Na starym komputerze:
 1. Wykonaj kolejno kopię całego folderu klasycznych danych (c:\jzk\dane), folderu danych aplikacji (c:\ProgramData\JZK24) oraz folderu danych użytkownika, jeśli taki posiadałeś. » zobacz jak
 2. Uruchom kolejno każdą tożsamość i wykonaj w niej kopię zapasową. » zobacz jak
 3. Zapisz kopie zapasowe na bezpiecznym nośniku. Nie wysyłaj danych mailem. Większość skrzynek pocztowych nie przyjmie tak dużego pliku.

  Na nowym komputerze:

 1. Pobierz i zainstaluj od zera posiadaną aplikację z najnowszej dostępnej instalacji.
 2. Uruchom aplikację. Aktywuj licencję. » zobacz jak
 3. Jeśli w poprzedniej instalacji korzystałeś z folderu danych ustawionego przez użytkownika, utwórz taki sam folder na nowym komputerze. » zobacz jak Ścieżka dostępu do tego folderu musi być identyczna, jak na starym komputerze.
 4. Utwórz kolejno tożsamości, z których chcesz korzystać. » zobacz jak
 5. Do każdej z tych tożsamości wypakuj kopię zapasową z tej tożsamości. » zobacz jak

Nie jest możliwe przeniesienie danych ze starej wersji aplikacji. Jeśli posiadasz starą wersję, najpierw aktualnij ją i upewnij się, że wszystko działa. Dopiero w następnej kolejności wykonaj przeniesienie instalacji.

Upewnij się, że odpowiednio zabezpieczyłeś dane dla celów kontroli podatkowej. » zobacz jak.

2021-10-01

instalacja

· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się