Kolejność pozycji faktury


Jak zmienić kolejność pozycji na fakturze? Czy można przesunąć towar lub usługę na fakturze w górę lub w dół?

W miarę wystawiania faktury, kolejne pozycje dodawane są na koniec listy. Kolejność gotowej faktury może wyglądać tak:


Kolejność pozycji na fakturze nie ma żadnego znaczena z punktu widzenia księgowego. Nie wpływa też na sposób przeliczania faktury ani na jej ostateczną wartość. Są jednak osoby, dla których kolejność pozycji na dokumencie jest istotna, na przykład z przyczyn wizerunkowych. Częściej jednak po prostu lubimy porządek.
Dla osób z zaburzeniami spektrum autyzmu (np. zespół Aspergera) brak uporządkowania pozycji w konkretnej kolejności może powodować wręcz fizyczny ból.

Nie ma przeszkód, aby ustawić kolejność pozycji na dokumencie według własnych potrzeb. Odpowiednią opcję znajdziesz w podręcznym menu:


Użyj skrótów klawiszowych, aby przyspieszyć operację.

Możemy uporządkować pozycje faktury na przykład tak:


Najpierw grupa produktów rolnych, ułożona w kolejności ilości malejącej. Na drugim końcu produkty metalowe, ułożone rosnąco według ilości.

Może jednak rosnąco według ceny jednostkowej? Wtedy faktura będzie wyglądała tak:


Kto wie jednak, czy nie lepsze będzie ułożenie według wartości brutto każdej z pozycji, czyli tak:


Każda zmiana kolejności powoduje niezwłoczne zapisanie faktury do bazy danych, zatem jest nieodwracalna.

Nie zalecamy rutynowego zmieniania kolejności dokumentów na fakturze. Jeśli potrzebą porządkowania faktury jest ułożenie pozycji według kolejności zbierania z magazynu (na przykład przy sprzedaży wysyłkowej), użyj raczej dedykowanych funkcji obsługi magazynu. » zobacz jak

2021-04-22

faktury

FAQ · Aktywny filtr form płatności · Cena sprzedaży na fakturze · Co musi być na fakturze · Co nie musi być na fakturze · Co trzeba wiedzieć o e-fakturze · Cofanie daty · Dodatkowe teksty na fakturze · Dodawanie pozycji z magazynu · Drukowanie duplikatu faktury · Długie teksty dodatkowe na fakturze · E-faktury sprzedażowe · E-faktury zakupowe i kosztowe · Edycja wzorca faktury w obcym języku · Efekt zaokrągleń · Faktura WDT · Faktura czy paragon · Faktura do WZ · Faktura do paragonu fiskalnego · Faktura do paragonu z NIP · Faktura uproszczona · Faktura w obcym języku · Faktury w cenach netto czy brutto · Groszowe różnice na fakturach · Indywidualne parametry sprzedaży dla kontrahenta · Inny odbiorca na fakturze · Inny płatnik na fakturze · JPK_FA dla księgowej · Jak ustawić drukowanie numeru konta sprzedawcy · Klienci powtarzający się · Klonowanie faktur · Kody QR 2D na fakturach · Kody państw i języków w programie · Kolejność pozycji faktury · Logo firmy na fakturach · Nietypowe stawki VAT · Numer PESEL nabywcy na fakturze · Odczytywanie faktury · Opłacenie faktury z kodem QR · PZ do faktury zakupowej · Podatkowy rejestr sprzedaży · Rejestr sprzedaży · Rodzaje faktur · Rozliczenia automagiczne · Sprawdzenie czasu · Sprzedaż poniżej ceny zakupu · Synchronizacja czasu · Usuwanie dokumentów · WZ do faktury · Wartość pozycji na fakturze · Weryfikacja czasu · Weryfikacja kopii elektronicznej · Wpłaty do faktury · Współpraca z księgowym · Wybór waluty do faktury · Wyszukiwanie faktur · Zmiana kontrahenta na klonowanej fakturze · Zródła czasu · e-faktury
· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się