Kolumny w tabelach


Jak dodawać kolumny w tabelach programu? Co to są kolumny standardowe i kolumny dodatkowe?

Praktycznie każdy moduł programu oparty jest na tabeli, w której prezentujemy obiekty związane z tym modułem. Na przykład w module Faktury widać listę faktur.

Każdą z tabel przygotowaliśmy tak, aby odpowiadała typowej zawartości danego modułu. Na przykład w module Faktury znajdziesz takie kolumny, jak Data wystawienia, Numer faktury, Wartość brutto itp. To są kolumny standardowe.

Zakres kolumn standardowych możesz wybrać korzystając z opcji dostępnych bezpośrednio na ekranie. Na przykład w module Faktury znajdziesz takie opcje:


Czas podany na niebiesko to czas przygotowania tej konkretnej tabeli z tymi konkretnymi ustawieniami. Zwróć uwagę, że włączenie kolejnych opcji wydłuży czas przygotowania tabeli. Jest po prostu więcej danych do przetworzenia.

Jeśli tabela zawiera obiekty standardowe - tak jak w module Faktury - możesz dodać dowolne pola tego obiektu w kolejnych kolumnach. Będą to kolumny dodatkowe.

W podręcznym menu tabeli znajdziesz opcję Tabela. Wybierz ją.

Zobaczysz okno ustawień tej konkretnej tabeli. Może wyglądać na przykład tak:


Jak widzisz w prawym górnym rogu, nie ma jeszcze żadnych kolumn dodatkowych.

W lewej części widzisz kolumny standardowe. Większość z nich nie jest włączona. Lista jest wyszarzona, bo kolumny standardowe zarządzane są opcjami modułu, wskazanymi wyżej.

W dolnej części okna widać bieżący obiekt w tej tabeli. Ten obiekt oferuje bardzo wiele ciekawych pól:


Każde z tych pól możemy wykorzystać.

Dodamy teraz pole Formuła obliczeń. Naciśnij przycisk Dodaj kolumnę. Pokaże się lista dostępnych pól:


Wybierz pole FormulaObliczen obiektu TFaktura o typie string.

Możliwe typy to: string (po prostu tekst), integer (liczba całkowita), datetime (data lub data i czas, sformatowany systemowo), float (liczba zmiennoprzecinkowa), boolean (wartość tak/nie) albo currency (wartość walutowa, sformatowana w złotych).

Naciśnij Gotowe, aby dodać tę kolumnę:


W tle widać, że kolumna została od razu dodana.

Dodaj jeszcze pole VAT oraz DataKsiegowaniaVAT. Nasza lista wygląda teraz tak:


W tle widać, że tabela została od razu uzupełniona.

Naciśnij Gotowe.

Teraz moduł Faktury ma kolumny dodatkowe. Są dokładnie takie, jak wybrałeś:


Kolumny dodatkowe zachowują się tak samo, jak kolumny standardowe. Dane zostały automagicznie sformatowane tak, jak trzeba. Zwykły tekst jest do lewej, a liczby do prawej. Kolumny dodatkowe wchodzą też do standardowego mechanizmu sortowania i sumowania.

2021-05-30

tabele

· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się