Kompaktowanie bazy danych SQL


Jak skompaktować bazę danych SQL? Czemu baza ciągle rośnie? Co zrobić, aby baza SQL pracowała wydajniej?

W miarę codziennej pracy z lokalną bazą SQL powstaje wolne miejsce, które nie jest automatycznie odzyskiwane. Kompaktowanie pozwala zachować sprawność bazy danych poprzez odzyskiwanie wolnego miejsca i przebudowę struktury bazy.

Kompaktowanie bazy wymaga zamknięcia bazy danych, dlatego nastąpi dopiero po zamknięciu programu. W dowolnym momencie możesz zamówić kompaktowanie. Wybierz z menu:

Plik - Przy zamykaniu aplikacji - Kompaktuj bazę danych


Przyjęcie zlecenia sygnalizowane jest znaczkiem przy tej pozycji menu:


Teraz po prostu dokończ to, co robisz i zamknij program.

Ani się spotrzeżesz, jak program wyświetli potwierdzenie:


Jeśli po zamówieniu kompaktowania zmienisz tożsamość, zlecenie kompaktowania będzie dotyczyło tej tożsamości.

2021-03-10

sql wydajnosc

· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się