Konfiguracja konta e-mail


Jak ustawić konto e-mail w programie? Co zrobić, aby wysyłać maile z Druczka?

Przejź do ustawień konta e-mail:

Opcje - Ustawienia - Konto e-mail

Dowiedz się od swojego dostawcy usługi poczty elektronicznej, jaka konfiguracja jest wymagana. Dane te możesz znaleźć na stronach pomocy swojego dostawcy konta e-mail. Musisz znać adres serwera SMTP, numer portu i protokół szyfrowania.

Jeśli korzystasz z usługi gmail, to konto wymaga specjalnej konfiguracji. Zobacz, jak skonfigurować usługę Gmail.

Typowe ustawienia popularnych kont pocztowych znajdziesz w opcji widocznej nad polem Nazwa nadawcy:

Wprowadź ustawienia standardowe

Opcje standardowe mogą nie być odpowiednie dla Twojego konta pocztowego albo mogą nie być już aktualne. Dowiedz się od swojego dostawcy, jakie ustawienia są właściwe.

Podaj login i hasło konta e-mail, za pomocą którego wysyłasz wiadomości. Dane to zostaną zapisane w ustawieniach programu w formie zaszyfrowanej.

Niektórzy dostawcy pozwalają utworzyć inny login i hasło do poczty wychodzącej. Zalecamy utworzenie odrębnego konta pocztowego WYŁĄCZNIE do wysyłania maili z Druczka. Podaj jako adres zwrotny INNE konto pocztowe, na które będą trafiać odpowiedzi.


Jeśli wystąpi błąd typu timeout - oznacza to, że serwer nie odpowiada pod danym adresem lub protokołem. Zmień TLS na TLS po SSL i sprawdź numer portu.

Niektórzy dostawcy wymagają TLS 1.2 lub 1.3, to może wymagać Windows 8.1 lub Windows 10.

Po wprowadzeniu ustawień wyślij email testowy do siebie, korzystając z opcji:

Wyślij mail testowy do mnie

Upewnij się, że wiadomość testowa doszła. Teraz możesz zaakceptować zmiany.

Zobacz, jak zapisywane są maile wychodzące

2020-10-06

e-mail

· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się