Kopie zapasowe


Jak program wykonuje kopie zapasowe?

1. Kopia bazy SQL: Jeśli pracujesz na lokalnej bazie danych, tworzona jest kopia pliku jzk.db. Plik ten zawiera bazę danych oraz niektóre ustawienia. Jeśli synchronizacja została wykonana prawidłowo, plik ten zawiera wszystkie dane programu.

Uwaga: jeśli korzystasz z tożsamości zdalnej lub sieciowej, taka kopia nie jest wykonywana. Wykonanie kopii bazy SQL do obowiązków administratora sieci lub serwera.

2. Małe kopie: W czasie każdej sesji programu, dla każdego stanowiska, tworzona jest kopia sesji. Zapisywana jest w pliku .backup w folderze Backup, np.

c:\jzk\dane\Tożsamość\backup\M5555-55555-55555-55555 020920201316.backup

Pierwszy człon nazwy to unikalny ID stanowiska, drugi człon - data i czas rozpoczęcia zapisywania kopii sesji.

Mała kopia zawiera tylko obiekty dodawane, zmieniane i usuwane podczas danej sesji. Jest to zatem backup przyrostowy. Wykorzystujemy go do odtworzenia danych, które nie zapisały się z powodu jakiejś awarii. Ta kopia NIE zawiera kopii bazy danych SQL.

3. Duże kopie: Zgodnie z ustaloną częstotliwością, dla całej tożsamości, tworzona jest pełna kopia zapasowa. Zapisywana jest w folderze ustalonym w ustawieniach danej tożsamości, w formacie zip. Jeśli nie ustawiono takiego folderu, kopie zapasowe zapisywane są po prostu w folderze tożsamości.

Duża kopia pozwala odtworzyć daną tożsamość na innym stanowisku, na przykład przenieść dane. Kopia ta nie zawiera niektórych ustawień, w tym licencji, które są ściśle związane z komputerem i przechowywane w Rejestrze Windows. Kopia nie zawiera też ustawień dotyczących ścieżek aplikacji.

Uwaga: jeśli korzystasz z tożsamości zdalnej lub sieciowej, kopia zapasowa zostanie wykonana w inny sposób. Będzie zawierać zrzut bazy danych w formacie XML, umożliwiający odtworzenie części danych. Nie jest to kopia bazy danych jako takiej; wykonanie tej kopii należy do obowiązków administratora sieci lub serwera.

4. Inne kopie. Zależnie od wersji programu, licencji oraz ustawionych opcji, tworzone są kopie dokumentów XML, PDF itp. Standardowo program nie wykonuje kopii wydruków PDF, wysłanych maili, wynikowej dokumentacji księgowej - te dane należy zachowywać samodzielnie zgodnie z lokalnymi potrzebami.

Dla bezpieczeństwa i wygody zalecamy raz w miesiącu samodzielne wykonywanie pełnej kopii całego folderu programu (oraz folderu tożsamości, jeśli jest w innym miejscu, niż ścieżka programu), za pomocą zwykłego narzędzia do tworzenia folderów skompresowanych. » zobacz jak

Taką kopię należy nagrać na trwałym nośniku i przechowywać w innej lokalizacji niż komputer, na którym pracujemy. W razie potrzeby przeniesienia instalacji albo jej odtworzenia po awarii komputera, przyspieszy to znacznie pracę.

2020-09-04

backup

· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się