Kursy walut


Jak sprawdzić aktualne kursy walut? Gdzie znajdę kursy danej waluty?

W ramach aplikacji Pakietu JZK 365 udostępniamy aktualne kursy wybranych walut z urzędowej tabeli A Narodowego Banku Polskiego. Dostępne są także kursy historyczne za ostatnie kilka lat.

Uruchom moduł Kursy walut.


Po lewej stronie znajdziesz waluty aktualnie obsługiwane w aplikacji.

Zwróć uwagę na kody ISO waluty. Są to kody zgodne z normą ISO 4217 i jednoznacznie określają walutę.

Obsługujemy także kody ISO krajów, które emitują daną walutę. Te kody zgodne są z normą ISO 3166-1.

Nie wszystkie waluty z tabeli A NBP są obsługiwane. Pominęliśmy waluty pozaeuropejskie bez istotnego znaczenia dla wymiany handlowej.

Wybierz walutę z listy po lewej stronie. Tabela po prawej pokaże kursy tej waluty w zadanym okresie czasu.

Za pomocą filtra dat możesz wybrać okres, za jaki mają zostać wyświetlone kursy wybranej waluty. Pamiętaj, że w pierwszej połowie pierwszego dnia danego okresu (tygodnia, miesiąca, kwartału, roku) tabela kursów może nie być jeszcze dostępna.

W dolnej części okna widoczny jest wykres zmienności danej waluty. Użyj myszki, aby odczytać konkretny punkt z wykresu:


Moduł Tabele kursów dostępny jest w ramach licencji PRO lub Ultimate.

Jeśli brakuje aktualnych kursów walut, naciśnij przycisk Aktualizuj. Kursy walut zostaną zaktualizowane. » zobacz jak

Kursy walut dostępne są w powszednie dni rozliczeniowe po godzinie 12. Nie musisz czekać z rozliczeniami do tej godziny. Do rozliczeń w aplikacji bierzemy zawsze kurs z poprzedniego dnia roboczego.

Aby obejrzeć pełne tabele kursów walut, przejdź do modułu Tabele kursów walut.

2021-06-15

waluty

· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się