Logi aplikacji


Gdzie znajdę logi aplikacji? Jak je przejrzeć?

Ważne czynności aplikacji zapisywane są w logach. Możesz je przejrzeć bezpośrednio w Twojej aplikacji:

Opcje - Logi programu

Każdy miesiąc jest w osobny pliku log:


Analiza logu jest procesem długotrwałym, dlatego nie następuje automagicznie. Kliknij dwukrotnie na wybranym logu, aby wykonać tę analizę.

Zobaczysz jej efekt:


Jeśli dane na to pozwolą, zobaczysz także kilka wykresów.

Jeśli rozpoznanych użytkowników jest przynajmniej dwóch, zobaczysz procentowy udział użytkowników w logu:


Udział dotyczy ilości sesji, nie czasu ich trwania. Przesuń wskaźnik myszy na wybrane pole wykresu, aby odczytać szczegóły.

Logi aplikacji mogą zawierać dane osobowe albo tajemnicę handlową Twojej firmy. Chroń logi tak samo, jak podstawowe pliki danych.

2021-04-12

backup

· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się