Metadane


Co to są metadane i czemu są ważne? Jak jest weryfikowana integralność i autentyczność faktury?

Każdy dokument wystawiany w aplikacjach Pakietu JZK 365, na przykład faktura, zawiera szereg niejawnych informacji, takich jak data i czas pierwszego utworzenia, data i czas ostatniej edycji, wersja dokumentu, wersja oprogramowania edytującego itp. Te dane nazywamy metadanymi.

Część metadanych zobaczysz w danych XML. Wyglądają na przykład tak:


Inne metadane widać w narzędziach administracyjnych. Na przykład takie:


albo takie:


Ostatnia treść obiektu zakodowa jest także w kryptograficznej funkcji skrótu, co wygląda na przykład tak:


Metadane służą do weryfikacji integralności, autentyczność i prawidłowości wystawionego dokumentu, służą również do ich synchronizacji w ramach bazy danych. W sytuacji manipulacji danymi, na przykład cofaniem zegara, metadane te zostają unieważnione.

Najczęstszym sposobem manipulacji jest cofanie daty. Cofanie daty jest zakazane. Stan taki zostanie wykryty. » zobacz jak

Praca na danych z unieważnionymi metadanymi spowoduje problemy z synchronizacją danych i prawidłowym wytworzeniem rejestrów księgowych.

Dokument stworzony lub edytowany w takich warunkach traci walor autentyczności, zatem jest traktowany jako sfałszowany. To może mieć nawet konsekwencje karne. » zobacz jakie

Metadane służą także do wygenerowania podpisu elektronicznego. Jakakolwiek zmiana dokumentu po jego podpisaniu unieważnia ten podpis.

2021-05-25

czas e-faktury metadane

· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się