Nadmiarowość bazy danych


Co to jest nadmiarowość bazy danych? Jak sprawdzić, które bazy danych wymagają kompaktowania?

Ta informacja jest przeznaczona dla zaawansowanych użytkowników.

W trakcie pracy pliki baz danych się rozrastają. Dzieje się tak dlatego, że operacja dopisania informacji do pliku jest tysiąckrotnie szybsza, niż zapisanie całego pliku od zera. Program mógłby nadpisywać całą bazę za każdym razem (źle) albo nie zapisywać danych w ogóle (jeszcze gorzej). Zapisywanie danych cząstkowych jest zupełnie dobrym kompromisem.

Rosnące bazy danych są co jakiś czas kompaktowane automatycznie po przekroczeniu pewnego poziomu nadmiarowości. Normalnie nie musisz nic robić. Jeśli jesteś zaawansowanym użytkownikiem, możesz mieć większą kontrolę nad tym procesem.

Ta funkcjonalność wymaga rozszerzenia licencji o aktywny Abonament Serwisowy. » zobacz jak

Uruchom moduł Administrator X1

X1 - Administrator X1

Dla każdej bazy danych wykazywany jest współczynnik nadmiarowości:


W tym przykładzie pliku Kontrahenci.jzk mamy 1012 pozycji, z których 1010 jest ujętych w tabeli GUID, 2 obiekty zostały dodane, a 41 obiektów zostały zamienione na nową wersję. Współczynnik nadmiarowości jest rzędu 4%.

Możesz pozbyć się tych 4%. Wybierz opcję Przebuduj bazę danych:


Opcja jest niedostępna podczas pracy w sieci.

Chwila magii i nadmiar znika:


W naszym przykładzie plik RejestrVAT.jzk ma nadmiarowość wynoszącą ponad 80%. Dwa pliki bazy danych zajmują 38,4 MB:


Użyjemy tej samej metody. W efekcie dostajemy spektakularny efekt:


Teraz te same dwa pliki bazy danych zajmują 16,3 MB, czyli 58% mniej.

W teorii możesz wykonywać te czynności dowolnie często. W praktyce użyj tej opcji tylko wtedy, gdy współczynnik nadmiarowości jest wysoki. Pamiętaj też, że baza przy kolejnych edycjach i tak się zaraz rozrośnie.

2021-02-14

dane wydajnosc administrator

· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się