Nowa tożsamość


Jak utworzyć nową tożsamość?

Aplikacja Pakietu JZK 365 może przechowywać dane kilku, kompletnie niepowiązanych ze sobą firm. Dla każdej z tych firm utworzysz osobną tożsamość.

Uruchom moduł Tożsamości:

365 - Tożsamości i bazy danych


Sprawdź, jaki masz folder przechowywania. Naciśnij przycisk Folder przechowywania:


Jeśli chcesz podłączyć się do tożsamości lokalnej na innym komputerze sieciowym, musisz zmienić folder przechowywania. W normalnych warunkach folder przechowywania musi być na dysku lokalnym. Zalecamy standardowe c:\jzk\dane.

Nie zmieniaj folderu przechowywania. Naciśnij teraz przycisk Nowa tożsamość lokalna:


Wpisz NIP firmy, dla której tworzysz tożsamość. Program pobierze dane z GUS i przygotuje wszystkie ustawienia:


Sprawdź nazwę tożsamości. Może warto tam coś poprawić? Nazwa może zawierać litery, cyfry i spacje.

W dolnej części okienka widzisz connection-string. Plik connection-string odpowiada za parametry połączenia z bazą danych SQL. Można go zmienić, aby połączyć się z inną bazą danych za pośrednictwem mechanizmu ODBC.

Naciśnij Gotowe. Tożsamość została utworzona:


Teraz zobaczysz ją na liście tożsamości:


Możesz utworzyć skrót do tej nowej tożsamości. » zobacz jak


PS. Są limity ilości dostępnych tożsamości. » zobacz jakie

Jeśli przesadzisz z ilością tożsamości, zobaczysz ostrzeżenie:


W oknie tożsamości naciśnij przycisk Limit tożsamości. Wyświetli się okienko:


2020-11-13

tozsamosci sql

· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się