Nowa tożsamość sieciowa


Jak uruchomić pracę w sieci? Jak utworzyć tożsamość sieciową?

Przy pracy w sieci jeden z komputerów pełni rolę serwera. To nie musi być ten komputer, na którym normalnie pracujesz. Zalecamy wręcz, aby serwer był osobno.

Serwer nie musi być fizycznie w sieci lokalnej. Tak naprawdę istotne jest tylko, aby aplikacja widziała folder, do którego ma pełny dostęp. Upewnij się, że połączenie jest stabilne, a komputer, z którego się łączysz, posiada pełne uprawnienia do odczytu i zapisu.

Na komputerze, który będzie serwerem, utwórz nowy pusty folder. To ważne, aby to był nowy, pusty folder.

Jeśli masz już dane lokalne, nie możesz ich użyć w sieci. Trzeba zamienić tożsamość lokalną na sieciową. » zobacz jak

Udostępnij ten nowy pusty folder jako udział sieciowy, na przykład o nazwie \\serwer\jzk365. To będzie Twój folder przechowywania.

Zainstaluj Pakiet JZK 365 normalnie na każdym komputerze w sieci. » zobacz jak

Zalecamy, aby program był zainstalowany na każdym komputerze lokalnie.

Na każdym komputerze Uruchom moduł Tożsamości:

365 - Tożsamości i dane

Wybierz z podręcznego menu opcję Folder przechowywania ze ścieżką UNC:


W niektórych konfiguracjach sieci komputery sieciowe widać tak samo, jak lokalne. Możesz wtedy użyć opcji standardowej zmiany folderu przechowywania.

Program zapyta o potwierdzenie:


Teraz wpisz prawidłową ścieżkę do folderu sieciowego, w którym będą przechowywane dane:


Staraj się operować ścieżką symboliczną UNC, a nie adresem IP. Pozwoli to zachować dostęp do danych w razie zmiany konfiguracji.

Naciśnij Gotowe.

Zobaczysz komunikat:


Teraz zamknij program i uruchom ponownie.

Teraz możesz utworzyć nową tożsamość. » zobacz jak

Tylko tożsamość utworzona na ścieżkach sieciowych będzie prawidłowo pracować w sieci. Jeśli masz już dane lokalne i chcesz zamienić je na sieciowe, trzeba zamienić tożsamość lokalną na sieciową. » zobacz jak

PS. Jeśli brakuje uprawnień albo ścieżka jest nieprawidłowa, pojawi się komunikat:


Wykonaj wtedy czynności ponownie.

2020-11-03

tozsamosci sieci instalacja

· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się