Odczytywanie wiersza tabeli


Jak odczytać na głos fakturę albo inny dokument?

Pakiet JZK 365 wyposażony jest w możliwość odczytywania treści, pojawiających się na ekranie. Upewnij się, że dobrze ustawiłeś opcje mowy i dźwięku. » zobacz jak

Możesz przeczytać pojedynczy wiersz tabeli, którą widzisz na ekranie. Opcję tę znajdziesz w podręcznym menu każdego modułu:

prawy klawisz myszy - Tabela - Przeczytaj - Bieżący wiersz tabeli


Zostaną kolejno odczytane wszystkie kolumny, wraz z ich nagłówkami.

Możesz też przeczytać podsumowanie tabeli, jeśli zostało przygotowane. » zobacz jak

2021-05-03

mowa tabele

· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się