Baza wiedzy

×Druczek

Druczek PRO

Fakturzysta

Fakturzysta PRO

Podatki

Gabinet

Hotel

Kancelaria

Lokator

Rolnik

Serwis

Szkoła

Warsztat

Kontakt

KONTAKT BAZA WIEDZY APLIKACJE 365 POBIERZ ZAMÓW    

Odsetki handlowe


Jak naliczyć odsetki od zaległości? Czy program nalicza odsetki w transakcjach handlowych?

Rozliczenia z klientami znajdziesz w module Rozliczenia. » zobacz więcej

Uruchom moduł Rozliczenia:

Sprzedaż - Rozliczenia

W górnej części lewym dolnym rogu znajdziesz faktury danego klienta. Zwróć uwagę na kolumny z prawej strony:


Widać tam dotąd wystawione wezwania, noty odsetkowe. W kolumnie odsetki widać odsetki wyszczególnione na tych dokumentach. W kolumnie należne widać odsetki należne zgodnie z ustawą. Odsetki naliczane są do dnia zapłaty, a jeśli zapłata nie nastąpiła - do dnia wyświetlenia informacji. W przypadku faktur nieopłaconych kwota odsetek każdego dnia będzie wyższa.

Są klienci, którzy mają w zwyczaju płacić po terminie albo dopiero po wezwaniu. Dlaczego masz to tolerować? Masz pełne prawo żądać zapłaty należnych Tobie odsetek. To są całkiem spore kwoty.

W prawej dolnej części widać szczegóły faktur, wystawionych dla danego klienta. Widzisz kwotę odsetek związaną z każdą fakturą.


Naciśnij przycisk Nota, aby wystawić notę odsetkową.

Jeśli otrzymasz wpłatę, zarejestruj ją. » zobacz jak

Pamiętaj, że zgodnie z kodeksem cywilnym powinieneś otrzymaną wpłatę zaliczyć najpierw na należne odsetki, a pozostałą kwotę zaliczyć na poczet najstarszej zaległości.

Otrzymane odsetki są Twoim przychodem.

2020-10-06

rozliczenia

· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się
Programy JZK · Pliki do pobrania · Zaloguj się · Kontakt
Zamówienia i płatności · Licencja ramowa · Wymagania techniczne · Referencje

System sprzedaży i obsługa klienta - partial copyright © Studio JZK sp. z o.o. 2012-2021
Partial copyright © JZK24 sp. z o.o. © 2019-2021 · JZK® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1992-2021 · Druczek® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1998-2021 · Fakturzysta® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 2000-2021 · Lecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Facturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Vecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · PRZYJAZDY.PL Partial © Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial © Mapbox.
JZK®, Druczek®, Fakturzysta® są zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Jeśli nie podano inaczej, wszystkie dane osób, firm, przedmiotów i zwierząt są fikcyjne, służą wyłącznie ilustracji. Wyjątkiem są referencje, gdzie umieszczono dane istniejących firm i osób prowadzących działalność gospodarczą, które wyraziły na to indywidualną zgodę.

2021-06-18 11:26 #41.3 for 35.173.234.169 @ec2-35-173-234-169.compute-1.amazonaws.com