Panel danych kontrahenta


Jak działa standardowy panel kontrahenta? Jak wybrać kontrahenta?

W wielu okienkach aplikacji Pakietu JZK 365 występuje standardowy panel danych kontrahenta. Wygląda na przykład tak:


Panel jest pusty, bo jeszcze nie wprowadziliśmy żadnego kontrahenta.

Jeśli chcesz wprowadzić kobntrahenta jednorazowego, od razu naciśnij Zmień, aby wpisać dane.

W każdym obiekcie jest tylko kopia danych kontrahenta. Jeśli wprowadzisz dane w tym miejscu, nie będą zapisane w bazie kontrahentów. To jest przydatne, jeśli kontrahent jest jednorazowy.

Możesz też wybrać kontrahenta z bazy danych. Naciśnij Wybierz, zobaczysz standardowe okienko wyboru kontrahenta.

Jeśli chcesz zapisać kontrahenta na stałe, dodaj go bo bazy kontrahentów w tym okienku. Następnie wybierz go.

Dane wybranego kontrahenta zostaną wyświetlone:


Nie są wyświetlane pełne dane. Sposób wyświetlenia danych zależy od okienka. Na przykład w okienkach związanych z osobą fizyczną wyświetlony zostanie numer PESEL, data urodzenia albo płeć. W okienkach związanych z rozliczeniami może wyświetlić się numer konta kontrahenta. Jeśli chcesz sprawdzić pełne dane, użyj opcji Zmień.

Możesz teraz zmienić te dane. Naciśnij Zmień, aby zmienić dane.

W każdym dokumencie jest tylko kopia danych kontrahenta. Jeśli zmienisz dane w tym miejscu, zmiany nie będą zapisane w bazie kontrahentów. Aby zmienić dane na stałe, użyj opcji Wybierz i zmień dane, a potem wstaw je do dokumentu.

2021-03-12

dane kontrahenci

· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się