Baza WiedzyKsięgowanie i podatki KSIĄŻKA → Podatek liniowy i inne parametry podatkowe

Podatek liniowy i inne parametry podatkowe

Gdzie mogę wybrać liniowy podatek 19%? Jak ustawić opcje rozliczania podatku dochodowego? Jak wstawić kwotę stałej zaliczki PIT?

Jeśli prowadzisz rozliczenie PIT w ramach Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów, standardowo przyjmowane są zasady ogólne. Możesz to zmienić.

Uruchom moduł rozliczania PIT:

Podatki - Książka

Na ekranie wyświetlone są wszystkie miesiące wybranego roku, od stycznia do grudnia. Poniżej w tabeli jest dodatkowy wpis, odpowiadający za rozliczenie roczne.

prawy klawisz myszy - Edycja

Z listy w lewym górnym rogu wybierz właściwe parametry podatkowe:

- podatek liniowy 19% albo według skali 18% i 32%,

- z kwotą wolną lub bez,

- miesięcznie lub kwartalnie,

- ze stałą zaliczką lub zaliczką obliczaną na bieżąco.

Pamiętaj, że ostateczne rozliczenie kwoty wolnej następuje dopiero przy rozliczeniu rocznym.

Aby zmienić parametry roku, musisz mieć wszystkie miesiące otwarte. Dlatego zalecamy, aby te parametry ustawić na początku stycznia, przed wprowadzeniem jakichkolwiek danych księgowych.

Nawet jeśli wybrałeś rozliczenie kwartalne, pamiętaj że dane muszą być wprowadzane do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zalecamy pozostawienie standardowego rozliczenia miesięcznego.

Pamiętaj o archiwizacji danych. » zobacz jak

Zobacz także

Rozliczenie roczne PIT Jak przygotować roczne rozliczenie PIT? Skąd wezmę dane do PIT-36 lub PIT-36L?
Wydruk księgi Jak wydrukować podatkową książkę przychodów i rozchodów? Czy wydruk księgi jest zgodny z rozporządzeniem? Czy wystarczy wydrukować tabelę?
Wynik finansowy w Książce Jak obliczyć wynik finansowy miesiąca? Skąd wiem, ile wynoszą moje faktyczne dochody? Ile zostanie mi na czysto z nową składką zdrowotną?
Zasysanie danych do Książki Jak zassać dane do modułu Książka?