Baza wiedzy

×Druczek

Druczek PRO

Fakturzysta

Fakturzysta PRO

Podatki

Gabinet

Hotel

Kancelaria

Lokator

Rolnik

Serwis

Szkoła

Warsztat

Kontakt

KONTAKT BAZA WIEDZY APLIKACJE 365 POBIERZ ZAMÓW    

Pozycja remanentu


Jak wprowadzić stany rzeczywiste do remanentu? Jak rozliczyć spis z natury?

Nie rzadzie niż raz do roku należy wykonać spis z natury, czyli remanent. Remanent polega na podliczeniu i wycenie wszystkich towarów, znajdujących się w konkretnym magazynie. Przygotuj remanent. » zobacz jak

Teraz czas rozliczyć remanent w programie na podstawie tego, co stwierdziłeś w rzeczywistości. Kliknij dwukrotnie, aby otworzyć pozycję remanentu. Zobaczysz okienko takie, jak to:


W polu ilość stwierdzona wpisz ilość, którą spisałeś w naturze.

Możesz też poprawić kwotę wyceny, jeśli z jakiegoś powodu chcesz zmienić wartość w remanencie. Możesz też wprowadzić dodatkowy opis.

Wszystkie pozostałe pola są niedostępne do edycji. Jest to celowe, ponieważ na etapie remanentu nie ma już możliwości skorygowania czegokolwiek. Wszelkie poprawki w kartach towarów należy wykonać przed rozpoczęciem remanentu.

Naciśnij Gotowe, aby zapisać zmiany i zamknąć okienko.

Jeśli masz więcej pozycji do korekty, możesz uzupełniać je kolejno. Jeśli naciśniejsz przycisk Następny, okienko pozostanie na ekranie, ale zostanie wypełnione danymi kolejnej pozycji, na przykład tak:


Ponieważ to jest ostatnia pozycja remanentu, na ekranie pozostał tylko przycisk Poprzedni.

Zwróć uwagę, że na tym obrazku ilości są różne:


Jako ilość w ewidencji wskazano 1, natomiast łącze w lewym dolnym rogu wskazuje, że aktualna ilość w magazynie wynosi zero. To nie jest błąd. Nie próbuj go poprawiać!

Remanent został sporządzony w momencie, gdy stan magazynowy wynosił 1. Taka ilość została umieszczona w remanencie. Jeśli teraz spróbujesz poprawić stan w magazynie na 1 (bo myślisz, że mamy 1 pozycję), w efekcie dodasz zbędny ruch magazynowy i zwiększysz stany o 1. Jeśli poprawisz ilość w remanencie na 0 (bo myślisz, że miało być zero), zmniejszysz stany magazynowe o jeszcze 1, zatem ilość w magazynie wyniesie -1.

Remanent zawsze odzwierciedla stany magazynowe na moment jego wykonania. Ważne jest, aby między sporządzeniem remanentu a jego rozliczeniem nie wykonywać żadnych ruchów magazynowych. W szczególności nie wolno prowadzić sprzedaży aż do rozliczenia remanentu.

2021-05-04

remanent magazyn

· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się
Programy JZK · Pliki do pobrania · Zaloguj się · Kontakt
Zamówienia i płatności · Licencja ramowa · Wymagania techniczne · Referencje

System sprzedaży i obsługa klienta - partial copyright © Studio JZK sp. z o.o. 2012-2021
Partial copyright © JZK24 sp. z o.o. © 2019-2021 · JZK® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1992-2021 · Druczek® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1998-2021 · Fakturzysta® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 2000-2021 · Lecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Facturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Vecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · PRZYJAZDY.PL Partial © Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial © Mapbox.
JZK®, Druczek®, Fakturzysta® są zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Jeśli nie podano inaczej, wszystkie dane osób, firm, przedmiotów i zwierząt są fikcyjne, służą wyłącznie ilustracji. Wyjątkiem są referencje, gdzie umieszczono dane istniejących firm i osób prowadzących działalność gospodarczą, które wyraziły na to indywidualną zgodę.

2021-06-18 09:58 #40.9 for 35.173.234.169 @ec2-35-173-234-169.compute-1.amazonaws.com