Problemy z drukowaniem


Jak działa wydruk cyfrowy? Co zrobić, jeśli nie mogę wykonać wydruku? Co oznaczają błędy I/O 102, 103? Jak rozwiązać problemy z drukowaniem?

Wydruki wykonywane są w oparciu o mechanizm cyfrowej zawartości aktywnej. Na podstawie wzorca wydruku, wzorca stylów oraz danych konkretnego obiektu przygotowywany jest dokument XML. Ten dokument podlega następnie wizualizacji oraz przekształceniu do formatu PDF.

Dokument PDF jest wydrukiem cyfrowym. Ten wydruk jest przenośny, niezmienny, umożliwia kopiowanie i przeszukiwanie treści, jest też niezależny od ustawień DPI konkretnego sprzętu.

Wizualizacja wygląda na przykład tak:


Możliwy jest też wydruk wspomnianej wizualizacji (tzw. wydruk z ekranu) na sterownik wirtualnego pdf, ale wykonywany jest on w formie graficznej, nie umożliwia przeszukiwania i nie będzie przenośny.

Wydruk cyfrowy wygląda tak:


Ewentualny wydruk papierowy na drukarce fizycznej wykonywany jest poprzez wydruk przygotowanego dokumentu PDF.

Wydruki cyfrowe zapisywane w są w folderze bieżącej tożsamości, w podfolderze PDF.

Aby wydruk cyfrowy mógł zostać przygotowany prawidłowo, należy zadbać o prawidłowe środowisko pracy programu. W razie problemów należy zweryfikować kolejne pozycje z poniższej listy.


  1. istotny komponent WebView2 musi być zainstalowany i sprawny
  2. w systemie muszą być zainstalowane wymagane aktualizacje
  3. użytkownik musi być prawidłowo zalogowany
  4. program musi być zainstalowany z odpowiednimi opcjami (wzorce wydruków)
  5. program musi mieć pełne uprawnienia dostępu do własnego folderu (c:\jzk)
  6. program musi mieć pełne uprawnienia dostępu do folderu aplikacji (c:\ProgramData\JZK*)
  7. inna aplikacja (antywirusowa, synchronizująca itd). nie może otwierać w tym samym czasie tego folderu
  8. inne stanowisko pracy nie może wykonywać w tym samym momencie tego samego wydruku

Brak dostępu do pliku sygnalizowany jest kodami błędów:

100 Plik został obcięty
101 Brak miejsca na dysku
102 Plik nie mógł zostać otwarty, np. nieprawidłowa ścieżka pliku
103 Brak dostępu do pliku lub folderu
104 Brak uprawnień do zapisu
105 Brak uprawnień do odczytu
106 Nieprawidłowe dane

Jeśli występuje problem, którego nie daje się rozwiązać po weryfikacji powyższych warunków, należy skontaktować się telefonicznie z pomocą techniczną. » więcej informacji

2022-01-13

drukowanie pdf

· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się