Produkcja i procedury


Czy różni się moduł Produkcja od modułu Procedury? Który jest odpowiedni dla mnie?

Zarówno produkt, jak i procedura, składają się z szeregu pól informacyjnych (jak nazwa) oraz z receptury, mówiącej ile materiałów i usług należy zużyć na jednostkę produktu albo procedury. Tworzenie definicji i produktu jest podobne. » zobacz

Produkcja służy do obsługi produkcji w sensie aktywnym. Obiekt Produkt ma funkcję Wyprodukuj, która powoduje powstanie w magazynie wskazanej ilości jednostek produktu. » zobacz jak

W module Produkcja centrum naszego zainteresowania jest produkt. Moduł Produkcja przydaje się, gdy tworzysz fizyczne produkty, na przykład urządzenia specjalistyczne albo zestawy komputerowe. Po wyprodukowaniu produktu, możesz go sprzedać w dowolnym momencie.

W module Produkcja posługujemy się zawsze cenami magazynowymi, które są netto. Stawka VAT nie jest istotna.

Procedura jest tymczasem rodzajem skrótu przy fakturowaniu. Obiekt TProcedura nie ma funkcji wyprodukuj, za to możesz go wstawić bezpośrednio do faktury, zlecenia albo paragonu. W momencie wstawiania, z magazynu zostaną pobrane odpowiednie ilości materiałów, zużywanych w tej procedurze.

Zatem moduł Procedury przyda się wtedy, gdy chcesz jednopozycyjnie zafakturować usługę kompleksową. Powiedzmy, że świadczysz usługę wymiany oleju. Wymiana oleju składa się z kilku litrów oleju, 1 sztuki filtra oleju, 1 uszczelki (materiały) oraz 1 rbh robocizny (usługa). Możesz zatem przygotować i wycenić gotową procedurę. W momencie fakturowania tej procedury, z magazynu zdjęte zostaną odpowiednie ilości oleju, filtra i uszczelek, a klient dostanie jednopozycyjną fakturę za "wymianę oleju".

Procedura może też mieć opcję rozwinięcia przy fakturowaniu. W takim wypadku na fakturze znajdą się szczegółowe pozycje procedury, odpowiednio pomnożone. Załóżmy, że masz procedurę "wymiana opony z wyważeniem" składającą się ze zdjęcia opony, założenia opony i wyważania (usługi) oraz 1 worka na oponę i 2 ciężarków wyważeniowych (materiały). Jeśli wstawisz wstawisz tę procedurę wskazując ilość równą 4, na fakturze znajdzie się opłata za wymianę 4 opon, a z magazynu zostaną pobrane 4 worki i 8 cieżarków.

W module Procedura zwracamy uwagę na stawkę VAT. Procedura może mieć podaną cenę netto, brutto albo obie. Jeśli podano cenę brutto, a faktura jest w cenach netto, cena netto zostanie wyliczona według stawki VAT. Podobnie w odwrotnej sytuacji. Jeśli podano obie ceny, to są one niezależne od siebie. Marża jest wyliczana dla ceny netto.

2021-02-25

produkcja procedury

· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się