Raport kasowy


Co to jest raport kasowy? Jak działa?

Pakiet JZK 365 prowadzi obsługe kasy zgodnie ze standardowymi zasadami. Podstawą operacji są raporty kasowe, do których wpadają wystawiane dokumenty KP i KW. W każdej z kas może być dowolna ilość raportów kasowych, z czego zawsze przynajmniej jeden raport kasowy musi być otwarty. To do niego wpadać będą nowo wystawiane dokumenty KP i KW.

Raporty kasowe znajdziesz po lewej stronie modułu Kasa:


Otwarte raporty wyświetlone są pogrubioną czcionką.

Tylko jeden z otwartych raportów jest raportem bieżącym dla danej kasy. Będzie to ostatni otwarty raport kasowy. Raport bieżący podświetlony jest na zielono.

W dowolnym momencie możesz otworzyć nowy raport kasowy. » zobacz jak

Otwarty raport możesz w dowolnej chwili zamknąć. » zobacz jak

Raporty kasowe możesz otwierać i zamykać z dowolną częstotliwością. W niektórych firmach raport kasowy zamyka się codziennie, w innych raz w miesiącu.

Zamknięcie ostatniego otwartego raporu kasowego spowoduje automatyczne otwarcie nowego raportu.

Kliknij dwukrotnie, aby zobaczyć szczegóły raportu kasowego:


Dla każdego raportu kasowego podawana jest ilość wpisów KP i KW, suma wpłat i wypłat oraz aktualne saldo.

Saldo raportu to różnica sumy wpłat i wypłat.

Saldo raportu kasowego nie uwzględnia stanu początkowego raportu. Saldo liczone jest zbiorczo dla sumy wpłat i wypłat na bazie sum dziennych. Nie jest liczone saldo po konkretnej operacji.

Stan końcowy to stan początkowy powiększony o saldo raportu.

2021-06-04

kasa

· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się