Reindeksacja bazy SQL


Co zrobić, jeśli baza SQL pracuje nieoptymalnie? Czy można przyspieszyć działanie bazy danych?

Na szybkość działania bazy danych mają wpływ indeksy. Jeśli nie ma indeksu założonego na konkretnym polu, wyszukiwanie danych trwa dłużej, niż powinno.

Standardowo aplikacja sama zarządza indeksami w taki sposób, aby osiągnąć właściwą wydajność.

Możesz dodać albo odtworzyć indeksy, jeśli z jakiegoś powodu nie działają poprawnie. Uruchom program jzkADOtools. Program nie wymaga instalacji. » pobierz go teraz.

Program zadziała tylko na bazie lokalnej.


Wybierz plik bazy danych, dla którego chcesz ustawić indeks. Plik bazy danych znajdziesz w folderze danej tożsamości.


Naciśnij Połącz, a następnie Ustaw indeks.


Program wyświetli listę pól, które są możliwe do indeksowania. Wybierz indeks, który chcesz utworzyć.

Pole o nazwie [_guid] jest polem podstawowym, powinno mieć ustawiony indeks UNIQUE PRIMARY, czyli klucz podstawowy. Nie twórz niepotrzebnych indeksów, będą spowalniać dodawanie nowych pozycji do bazy danych oraz niepotrzebnie zwiększą jej rozmiar.


Naciśnij Wybierz, aby wybrać indeks do utworzenia.

Jeśli indeks zostanie utworzony prawidłowo, zobaczysz potwierdzenie:


W tym przykładzie utworzyliśmy indeks na polu Klient.Nazwa. Dzięki temu wyszukiwanie tekstowe po nazwie kontrahenta będzie działać szybciej.

Jeśli indeks już był wcześniej utworzony, zobaczysz komunikat:


albo


Nie twórz niepotrzebnych indeksów, będą spowalniać dodawanie nowych pozycji do bazy danych oraz niepotrzebnie zwiększą jej rozmiar. Dla szybkości pracy programu ważny jest indeks (klucz podstawowy) na polu GUID oraz indeksy zwykłe na polach NAZWA, NUMER, DATA.

Teraz możesz skompaktować bazę danych, aby odtworzyć indeksy. » zobacz jak

2020-08-29

sql

· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się