Standardowe funkcje obiektu


Jak działa okienko standardowych funkcji obiektu? Do czego służy? Jak mogę je wykorzystać?

Pakiet JZK 365 oparty jest na standardowych, polimorficznych obiektach, dziedziczących pewne cechy, funkcje i możliwości po wspólnym przodku. Każda faktura, rachunek, zlecenie, przelew i inny dokument korzystają z pewnego zakresu wspólnych funkcji.

Polimorfizm oznacza, że obiekty mają funkcje wspólne, ale dopasowane są one do konkretnego obiektu. Dlatego wydruk faktury różni się od wydruku przelewu, ale w obu przypadkach funkcja drukowania znajduje się w tym samym miejscu i działa tak samo.

Funkcje standardowe dostępne są w podręcznym menu (prawy klawisz myszy) oraz pod skrótem klawiszowym Ctrl+Enter.

Aby je wywołać, w dowolnym module naciśnij Ctrl+F5. Zobaczysz okienko takie, jak to:


Pierwsza zakładka to Drukowanie i eksport. Znajdziesz tu podstawe funkcje związane z gotowym obiektem. Na środku widać podgląd pierwszej strony dokumentu w takim formacie, w jakim zostanie wydrukowana.

Zapisz PDF pozwala zapisać wydruk dokumentu w formacie PDF w dowolnej lokalizacji. Domyślnie podpowiana jest standardowa lokalizacja w ramach folderu tożsamości.

Pokaż PDF wyświetla już wygenerowany plik PDF.

Przeczytaj na głos odczytuje krótkie podsumowanie obiektu.

XML umożliwia podgląd i zapisanie treści dokumentu w formacie XML. W ten sposób możesz wyeksportować dane tego obiektu na zewnątrz.

Wydruk pozwala wykonać pełny podgląd wydruku oraz wydruk na drukarce.

Wyślij mailem PDF generuje wysyłkę dokumentu mailem jako załącznik PDF. Funkcja wymaga prawidłowej konfiguracji konta pocztowego, a obiekt musi zawierać dane klienta z prawidłowym adresem e-mail.

Wyślij SMS pozwala wysłać SMS do klienta powiązanego z obiektem. Klient musi mieć podany numer telefonu komórkowego, a wcześniej musisz skonfigurować usługę SMS.

Drukuj etykietę adresową drukuje standardową etykietę. Funkcja wymaga prawidłowej konfiguracji drukarki etykiet, a obiekt musi zawierać dane klienta z adresem lub adresem wysyłkowym.


Zakładka Dane prezentuje wszystkie publikowane właściwości danego obiektu, ułożone alfabetycznie. Na przykład faktura publikuje wartość brutto, datę sprzedaży, datę księgowania i całą masę innych pól.

Przeczytaj na głos odczytuje wszystkie właściwości po kolei. To funkcja analogiczna do odczytywania aktu notarialnego w kancelarii notarialnej.

Załączniki pozwala dodać do obiektu załączniki graficzne. Każdy obiekt może mieć takie załączniki.

Zmień uruchamia standardowe okienko edycyjne danego obiektu.

Wydruk pozwala wydrukować publikowane właściwości obiektu. To będzie inny wydruk, niż wydruk samego obiektu.


Zakładka Administracja zawiera funkcje zaawansowane. Zakres tych funkcji zależy od konkretnego obiektu oraz licencji. Niektóre funkcje wymagają aktywnej usługi Abonament Serwisowy.

Widać tutaj aktualny stan obiektu w bazie SQL. Baza SQL przechowuje tylko najnowszą wersję danego obiektu, podczas gdy w bazie X1 zachowywane są też kolejne wersje edycyjne. Zakładka Administracja może umożliwiać podgląd historii edycji danego obiektu.

Oznacz jako usunięty umożliwia usunięcie obiektu z bazy danych. Nie wszystkie obiekty mogą być w ten sposób usunięte. Usunięty obiekt może być przywrócony w tej samej sesji programu pod warunkiem, że nie użyto funkcji administracyjnych wpływających na strukturę bazy danych.

Zanim skorzystasz z funkcji administracyjnych, upewnij się co do ich działania. W razie pytań skorzystaj z rozszerzonej pomocy technicznej. » zobacz jak

Aby zamknąć okienko funkcji standardowych, wystarczy nacisnąć klawisz Esc.

2021-05-23

dane pdf drukowanie xml sql mowa sms e-mail

FAQ · Aktywny filtr form płatności · Automatyczna synchronizacja obiektu · Awaria bazy danych · Bramka SMS · Cofanie daty · Czcionki wydruków · Dokument wprowadzony do obrotu · Dokumenty PDF · Dropbox · Eksport danych · Eksport danych SQL do XML · Faktura w obcym języku · Jak ustawić drukowanie numeru konta sprzedawcy · Jak wysłać fakturę mailem · Kompaktowanie bazy danych SQL · Konfiguracja konta e-mail · Konto pocztowe gmail · Krzaczki na wydrukach · Lecturo PDF · Limity tożsamości · Logo firmy na fakturach · Nadmiarowość bazy danych · Naprawa bazy SQL · Narzędzia ADO · Nie można wysłać maila z programu · Nieoczekiwana wartość danych · Nieprawidłowe czcionki na wydruku · Nowa tożsamość · Numer PESEL nabywcy na fakturze · Obsługa baz danych X1 w formacie rozszerzonym · Ochrona danych osobowych · Odbudowa bazy danych X1 · Odczytywanie dowolnego dokumentu · Odczytywanie faktury · Odczytywanie podsumowania tabeli · Odczytywanie wiersza tabeli · Panel danych kontrahenta · Praca z zewnętrzną bazą danych · Problemy z drukowaniem · Przeglądanie plików PDF · Przeglądarka PDF · Przyspieszanie odczytu baz danych · Przywracanie usuniętego dokumentu · Reindeksacja bazy SQL · SQL nie jest podłączone · Skalowanie wydruku · Sortowanie kolumn w tabelach · Stan uśpienia · Standardowe funkcje obiektu · Stopka dokumentu · Struktura bazy hybrydowej · Synchronizacja X1 do SQL · Synchronizacja obiektu · Ustawienia mowy i dźwięku · Ustawienia skalowania wydruku · Ustawienia wysyłania maili · Usuwanie dokumentów · Uszkodzenie bazy SQL · Usługa SMS · Wydajność dysków SSD · Wysyłanie SMS · Wysyłanie maila · Wysyłanie pliku JPK mailem · Wysyłanie poczty z bufora · Wyświetlanie dokumentów usuniętych · Wzorce wydruków · Zapisywanie poczty · Zmiana domyślnych wzorców wydruków
· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się