Tworzenie produktu


Jak przygotować nowy produkt? Jak wykorzystać możliwości tworzenia zestawów złożonych?

Moduł Produkcja pozwala na powiązanie kilku towarów i usług w jeden produkt. Na przykład do wyprodukowania kiwaczka promocyjnego z PCW potrzebujesz pewnej ilości PCW. Należy wycenić także obróbkę.

Jeśli twoim produktem jest usługa, tworzenie produktu wygląda inaczej. » zobacz jak

Uruchom moduł Produkcja:

Magazyn - Produkcja

Wybierz opcję Nowy produkt. Wyświetli się okienko produktu:


Wprowadź szczegóły produktu. Na bieżąco widać koszt i dostępną ilość do produkcji:


Możesz włączyć opcję produkcja mimo braków, aby dopuścić produkcję powyżej dostępności. Powstaną w efekcie stany ujemne.

Jeśli kod produktu odpowiada towarowi w magazynie, produkcja będzie powodować zwiększanie stanu magazynowego tego towaru. Jeśli nie wprowadziłeś kodu produktu albo nie masz jeszcze takiego towaru w magazynie, trzeba utworzyć nowy towar.

Naciśnij łącze utworzę nowy towar. Program zapyta o potwierdzenie:


Wybierz Tak. Otworzy się karta nowego towaru. Sprawdź, czy dane są prawidłowe:


Naciśnij Gotowe. Teraz towar jest już w magazynie, więc opis w okienku produktu uległ zmianie:


Naciśnij Gotowe, aby zapisać produkt. Teraz możesz już go wyprodukować. » zobacz jak

2021-01-30

produkcja

· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się