Uszkodzenie bazy SQL


Co zrobić, jeśli baza SQL jest uszkodzona? Jak odzyskać dane? Jak naprawić bazę danych?

Przede wszystkim należy wspomnieć,że uszkodzenia bazy zdarzają się bardzo rzadko i wynikają zwykle z:
- niezamykania programu przez dłuższy czas,
- ignorowania ostrzeżeń o nadużywaniu stanu uśpienia (» zobacz więcej),
- awarii zasilania komputera podczas zapisywania danych,
- przerwy w połączeniu sieciowym podczas zapisywania danych.

Jeśli system rozpozna uszkodzenie bazy danych, pojawi się komunikat na ekranie:


Naciśnij TAK, aby podjąć próbę automatycznej naprawy.

Możesz też wybrać NIE, zamknąć aplikację i użyć dedykowanego narzędzia jzkADOtools. » zobacz jak

Jeśli naprawa powiedzie się, zobaczysz komunikat potwierdzający sukces.

Jeśli uszkodzenie jest zbyt poważne, wyświetlony zostanie komunikat o niemożliwości naprawy:


Uruchom wtedy narzędzie jzkADOtools. » zobacz jak

jzkADOtools posiada dodatkowe algorytmy naprawy z wykorzystaniem zarówno ADO, DAO oraz ACE DAO. Wypróbuj je:


Całkiem możliwe, że ta próba zakończy się sukcesem, wtedy zobaczysz komunikat:


Pamiętaj, że jzkADOtools tworzy naprawioną kopię w pliku pod inną nazwą. Musisz teraz zmienić nazwę oryginalnego pliku, a następnie zmienić nazwę pliku naprawionego na nazwę początkową.

Jeśli naprawa powiedzie się, baza będzie się nadawać do pracy. Nie ma jednak gwarancji, że wszystkie dane są odzyskane, zatem sprawdź dane ręcznie.

Jeśli kolejne próby nic nie dadzą, przerwij pracę i skontaktuj się jak najszybciej z naszą Pomocą Techniczną. Być może baza odzyskanie danych będzie możliwe. Jeśli nie, pozostaje odtworzenia ostatniej dobrej kopii zapasowej.

Kopie zapasowe należy wykonywać na koniec każdego dnia pracy. Program wykonuje to automatycznie, wystarczy zadbać o prawidłowe ustawienia. Zrobione kopie należy przechowywać na innym komputerze. W przypadku awarii komputera czy dysku twardego lokalne kopie zapasowe mogą także nie dać się odczytać!

2020-08-30

sql

· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się