Użytkowanie wersji Classic


Czy mogę bezpiecznie korzystać z wersji Classic? Albo ze starszych wersji Pakietu JZK? Jak działa zgodność wsteczna?

Wsparcie dla wersji Classic zostało już zakończone. Wersja Classic nie może być instalowana.

Poprzednie wersje Pakietu JZK nie korzystały z metadanych. Dotyczy to w szczególności wersji Classic. Jeśli bazy danych X1 z Pakietu JZK 365 zostaną otwarte lub zmienione w starszej wersji aplikacji, metadane zostaną nieodwracalnie utracone.

Jeśli metadane zostały zniszczone przez użycie starszej wersji aplikacji, można uratować sytuację, wykonując synchronizację baz danych. » zobacz jak W przypadku pojedynczego obiektu może być wystarczająca synchronizacja tego obiektu. » zobacz jak W większości wypadków konieczne jest jednak przywrócenie stanu sprzed awarii, poprzez odtworzenie kopii zapasowej w całości. » zobacz jak

Nie należy już korzystać z wersji Classic.

Należy pamiętać o podstawowej zasadzie zgodności wstecznej. Zgodność wsteczna jest zawsze jednokierunkowa, czyli nowsza wersja aplikacji odczyta dane ze starszej wersji. W kierunku przeciwnym to nie działa.

Dla bezpieczeństwa danych wprowadzono dodatkowe zabezpieczenie w Pakiecie JZK 365. Wykrycie manipulacji danymi przy pomocy starszej wersji spowoduje wyświetlenie szeregu ostrzeżeń. Należy potraktować je poważnie.

Plik uruchamiający starszej wersji zostanie usunięty. Zobaczysz komunikat:


Nie należy już korzystać z wersji Classic.

2021-05-21

instalacja

· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się