Użytkownik domyślny


Co znaczy, że użytkownik jest domyślny? Jak ustawić domyślnego użytkownika?

Jeśli w programie wprowadziłeś więcej niż jednego użytkownika, powstaje problem, który powinien być wybierany do nowo wystawianych dokumentów.

Zamiast tego ustaw dla konkretnego użytkownika opcję domyślny. Wtedy zawsze dokładnie ten użytkownik będzie wybierany na starcie aplikacji.

Domyślny użytkownik widoczny jest w module Użytkownicy z zielonym podświetleniem:


Jeśli nie ustawisz domyślnego użytkownika, zostanie wybrany pierwszy z listy. Z uwagi na zmienną kolejność sortowania, wynik takiego wyboru może być inny, niż się spodziewałeś. Pamiętaj o wybieraniu domyślnego użytkownika.

Aby wybrać innego użytkownika jako domyślnego, zaznacz go i naciśnij przycisk Ustaw jako domyślnego:


Podświetlenie się przesunęło na nowego domyślnego użytkownika.

Zwróć uwagę, że dwie pozycje są zaznaczone na niebiesko. To pozycje, które właśnie zostały poddane edycji. Podświetlenie zniknie po restarcie aplikacji.

2021-06-15

użytkownicy

· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się