Wpłaty do faktury


Jak wystawić fakturę zapłaconą z góry? Jak rozliczyć wpłatę do faktury? Jak zarejestrować odsetki za zwłokę? Co to jest wpłata kompensująca?

Jeśli wystawiasz fakturę bezpośrednio po przyjęciu płatności, możesz oznaczyć fakturę od razu jako zapłaconą.

Nie zalecamy takiego sposobu pracy. Przyjęcie zapłaty przed wystawieniem faktury może zostać potraktowane jako przyjęcie zaliczki. Zamiast tego wystaw fakturę bez terminu płatności, a następnie przyjmij do niej płatność.

Aby wystawić fakturę opłaconą z góry, w trakcie wystawiania faktury zaznacz opcję zapłacono:


Oznaczenie w tym miejscu spowoduje automatyczne wprowadzenie wpłaty kompensującej. Będzie ona wyglądać tak:


Wpłata kompensująca nie może być edytowana. Próba edycji zakończy się komunikatem:


Jeśli chcesz mieć więcej kontroli nad sposobem rozliczenia faktury, możesz rozliczyć fakturę po jej wystawieniu.

Wystaw fakturę normalnie. Następnie naciśnij przycisk Płatności. Zobaczysz okienko rozliczenia faktury:


Naciśnij przycisk Dodaj nową wpłatę. Tutaj możesz podać wszystkie szczegóły:


Naciśnij Gotowe. Wpłata zostanie zarejestrowana:


W przypadku przyjęcia wpłaty odsetek za zwłokę, oznacz je odpowiednio:


Gdy wpłaty pokryją należność do faktury, można ją oznaczyć jako rozliczoną. Zobaczysz komunikat:


Wybierz Tak, aby oznaczyć fakturę jako rozliczoną.

Jeśli wybierzesz Nie, będziesz mógł ustawić taki status później. Użyj jeszcze raz funkcji rozliczenia płatności i od razu naciśnij Gotowe.

2021-06-11

faktury rozliczenia

FAQ · Aktywny filtr form płatności · Cena sprzedaży na fakturze · Co musi być na fakturze · Co nie musi być na fakturze · Co trzeba wiedzieć o e-fakturze · Cofanie daty · Dodatkowe teksty na fakturze · Dodawanie pozycji z magazynu · Drukowanie duplikatu faktury · Długie teksty dodatkowe na fakturze · E-faktury sprzedażowe · E-faktury zakupowe i kosztowe · Edycja wzorca faktury w obcym języku · Efekt zaokrągleń · Faktura WDT · Faktura czy paragon · Faktura do WZ · Faktura do paragonu fiskalnego · Faktura do paragonu z NIP · Faktura uproszczona · Faktura w obcym języku · Faktury w cenach netto czy brutto · Groszowe różnice na fakturach · Indywidualne parametry sprzedaży dla kontrahenta · Inny odbiorca na fakturze · Inny płatnik na fakturze · JPK_FA dla księgowej · Jak ustawić drukowanie numeru konta sprzedawcy · Klienci powtarzający się · Klonowanie faktur · Kody QR 2D na fakturach · Kody państw i języków w programie · Kolejność pozycji faktury · Logo firmy na fakturach · Nietypowe stawki VAT · Numer PESEL nabywcy na fakturze · Odczytywanie faktury · Odsetki handlowe · Opłacenie faktury z kodem QR · PZ do faktury zakupowej · Podatkowy rejestr sprzedaży · Rejestr sprzedaży · Rodzaje faktur · Rozliczenia · Rozliczenia automagiczne · Sprawdzenie czasu · Sprzedaż poniżej ceny zakupu · Synchronizacja czasu · Usuwanie dokumentów · WZ do faktury · Wartość pozycji na fakturze · Weryfikacja czasu · Weryfikacja kopii elektronicznej · Wezwanie do zapłaty · Wpłaty do faktury · Współpraca z księgowym · Wybór waluty do faktury · Wyszukiwanie faktur · Zbiorcza faktura korygująca · Zbiorcze wezwanie do zapłaty · Zmiana kontrahenta na klonowanej fakturze · Zródła czasu · e-faktury
· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się