Wprowadzanie kontrahenta unijnego


Jak wprowadzić kontrahenta z Unii Europejskiej? Jak wprowadzić NIP UE, aby prawidłowo wygenerować JPK?

Standardowe okienko edycji kontrahentów rozpoznaje teraz kontrahentów z Unii Europejskiej. Dodaj nowego kontrahenta, jak zwykle:

Kontrahenci - Nowy

Zobaczysz okienko danych kontrahenta:


Wprowadź numer identyfikacji podatkowej (TIN) kontrahenta z UE, wraz z kodem kraju. Na przykład ESQ2801659J hiszpański CIF głównego przewoźnika kolejowego Renfe:


Zauważ, że pole podświetliło się na niebiesko. Oznacza to, że numer został rozpoznany jako prawidłowy unijny TIN.

Weryfikacja jest tylko formalna. Pozytywna weryfikacja nie znaczy, że kontrahent o takim numerze w ogóle istnieje.

Dopisz kilka pozostałych danych:


Naciśnij Gotowe. Widać kontrahenta na liście:


Numer TIN oraz kod kraju są podkreślone na niebiesko. Tak jest oznaczony prawidłowy kontrahent z UE.

Ta lista została odfiltrowana. » zobacz jak

Wróć jeszcze do edycji tego kontranta:

prawy klawisz myszy - Edycja

Zobacz, że nazwa kraju została dopisana automagicznie:


Nie zamykaj jeszcze tego okienka. Warto sprawdzić, czy kontrahent jest zarejestrowany w swoim kraju do VAT jako podatnik czynny:

prawy klawisz myszy - Sprawdź status VAT


Uruchomi się aplikacja jzkVies:


Naciśnij Sprawdź. Aplikacja połączy się z serwerem Komisji Europejskiej, aby automatycznie sprawdzić hiszpański status VAT.


Po chwili program wyświetli komunikat:


2020-10-27

kontrahenci vies

· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się