Wykonywanie kopii zapasowej


Jak wykonać kopię zapasową?

Najprościej:

Opcje - Wykonaj kopię zapasowa


Kopia z bieżącej tożsamości zostanie wykonana w formacie archiwum ZIP i umieszczona domyślnie w folderze

C:\JZK\DANE


Możesz zmienić ten folder na inny, możesz też zmienić częstotliwość wykonywania kopii zapasowych:

Opcje - Ustawienia - Backup

Możesz łatwo wykonać kopie innych tożsamości bez konieczności ich uruchamiania:

Opcje - Tożsamości i kopie zapasowe

Zaznacz wybraną tożsamość i wybierz:

prawy klawisz myszy - Wykonaj kopię zapasową wybranej tożsamości


Pamiętaj, że kopię zapasową należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.

Zalecamy zawsze nagranie fizycznego CD-ROM lub DVD, wraz z całym folderem programu. Zewnętrzny dysk twardy, pendrive, dysk NAS albo usługa chmurowa NIE gwarantują pełnego bezpieczeństwa, bo dane mogą zostać usunięte lub zmienione.

2020-09-02

backup

· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się