Wypakowanie kopii zapasowej


Jak wypakować kopię zapasową?

Uruchom moduł Kopie zapasowe. Zlokalizuj na liście kopię, którą chcesz wypakować:


Program zapyta o folder, w którym wypakować kopię zapasową:


Program popdowiada standardową lokalizację kopii zapasowych dla bieżącej tożsamości. Zostanie utworzony nowy folder o nazwie takiej, jak plik kopii zapasowej, bez rozszerzenia ZIP.

Nie jest możliwe wypakowanie kopii do folderu, w którym są już pliki.

Na koniec zobaczysz podsumowanie:


2021-03-15

backup

· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się