Zasady odpowiedzialności


Jakie są zasady odpowiedzialności w roku 2020? Na co zwracać uwagę?

Od kwietnia 2020 wszedł w życie nowy art. 61a Kodeksu karnego skarbowego (KKS), wprowadzające znaczną odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe prowadzenie i przesyłanie do organów skarbowych rejestrów i ewidencji oznaczonych ogólnie jako księgi.

Zgodnie z art. 53 § 21 KKS Księgami są w szczególności podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja, rejestr oraz inne podobne urządzenia ewidencyjne, szczególności zapisy kasy rejestrującej.

Księgami będą na przykład: rejestr sprzedaży, wykaz faktur, wykaz kontrahentów, rejestr zakupów itp.

Księga nierzetelna (art. 53 § 22 KKS) jest to księga prowadzona niezgodnie ze stanem rzeczywistym, czyli na przykład pokazująca zdarzenia, które nie miały miejsca, nie pokazujaca zdarzeń, które miały miejsce, pokazująca nieprawdziwe kwoty, daty, opisy etc.

Księga wadliwa (art. 53 § 23 KKS) jest to księga prowadzona niezgodnie z przepisem prawa, czyli na przykład w niewłaściwym układzie, w niewłaściwej treści lub niepełna, sporządzana w niewłaściwym terminie.

Obecny art. 61 KKS wskazywał odpowiedzialność w formie grzywny za nierzetelne prowadzenie księgi, oraz w formie grzywny za wykroczenie skarbowe za wadliwe prowadzenie księgi, nierzetelne prowadzenie księgi w przypadku mniejszej wagi.

    Nowy art. 61a KKS przewiduje karę grzywny lub grzywny za wykroczenie skarbowe również za:
  • nie przesłanie księgi właściwemu organowi podatkowemu,
  • przesłanie księgi nierzetelnej, czyli niezgodnej ze stanem faktycznym,
  • przesłanie księgi po terminie,
  • przesłanie księgi wadliwej, czyli zawierającej na przykład błędy dotyczące formatu lub treści.

Trzeba pamiętać o odpowierdzialności z art. 62 KKS, przewidującej karę grzywny, karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy od roku, albo obie te kary łącznie za wystawienie faktury w sposób nierzetelny. Karze grzywny podlega nie wystawienie faktury albo wystawienie faktury w sposób wadliwy.

Z kolei zgodnie z nowym brzmieniem art. 109 ust. 3f ustawy o VAT, każdy błąd w ewidencji może kosztować 500 zł:


Odpowiedzialne korzystanie z prawidłowo przygotowanego programu komputerowego to podstawa. Prosimy pamiętać o regularnych aktualizacjach oprogramowania!

2020-12-09

ksiegowanie

· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się