Znaki zastrzeżone


Jakie znaki nie są dopuszczalne w nazwie klienta? Jak zapisać nazwę firmy z cudzysłowem?

Niektóre znaki mają szczególne znaczenie w informatyce. Na przykład znak & (ampersand) służy do oddzielania parametrów, a znak " (cudzysłów) albo ' (apostrof) oddziela pola. Użycie znaków zastrzeżonych w nazwach, opisach oraz innych miejscach może powodować problemy techniczne.

Jeśli chcesz zapisać nazwę firmy Firma Handlowa "JanuszPol", zrób to tak:

Firma Handlowa JANUSZPOL

albo po prostu

Firma Handlowa JanuszPol

W miarę możliwości program odfiltrowuje niedopuszczalne znaki z tekstów przed ich użyciem. Lepiej po prostu nie stosować tych znaków w danych wprowadzanych w programie.

Podstawowa lista znaków zastrzeżonych:

CUDZYSLOW "

APOSTROF '

APOSTROF2 `

AMPERSAND &

GWIAZDKA *

DOLAR $

MALPA @

MNIEJSZE <

WIEKSZE >

W przypadku napotkania błędnie zapisanych danych, wyświetlone zostanie ostrzeżenie, takie jak to:


albo tak:


Tekst zawierający znaki zastrzeżone zostanie podświetlony na żółto, na przykład tak:


albo tak:


Przy generowaniu JPK znaki zastrzeżone i tak zostaną odfiltrowane. Dla zapewnienia zgodności danych ważne zatem jest, aby takie znaki w ogóle nie pojawiały się w fakturach.

W naszym przykładzie nazwa Firma Handlowa "Sałata" Grzegorz Brzęczyszczykiewicz & Synowie powinna być po polsku zapisana jako:

Firma Handlowa Sałata Grzegorz Brzęczyszczykiewicz i Synowie

2021-03-20

kontrahenci

· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się