Firma 365

Bazowy program systemu CRM/ERP. Dobierz pakiety według swoich potrzeb.

Bazowy program systemu CRM/ERP

System ERP Firma 365 to zintegrowane oprogramowanie służące do zarządzania wszystkimi aspektami działalności firmy.
Zapewnia ono jednolite i spójne podejście do gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych z różnych działów firmy.

W przypadku mikro, małych i średnich firm, system Firma 365 może być dostosowany do ich specyficznych potrzeb, oferując moduły, które mogą być wybrane w zależności od specyfiki i wymagań biznesowych. Wybrane moduły można dodawać do systemu w dowolnym momencie, co umożliwia elastyczną i stopniową rozbudowę systemu.

Najpopularniejsze moduły systemu Firma 365:

- Fakturowanie: automatyczne generowanie faktur różnego rodzaju i generowanie raportów o sprzedaży.
- Rozliczenia z klientami: zarządzanie relacjami z klientami, w tym przypominanie o płatnościach, śledzenie zaległych płatności i windykację.
- Kopia elektroniczna: przechowywanie faktur w formacie cyfrowym, co ułatwia zarządzanie, wyszukiwanie i udostępnianie faktur.
- Magazyn: zarządzanie zapasami, śledzenie stanu magazynu, przewidywanie potrzeb w zakresie zapasów i automatyczne składanie zamówień u dostawców.
- Zakupy: zarządzanie procesem zakupu, od generowania zamówień po odbiór towarów i płatności.
- Dostawy: zarządzanie procesem dostaw, śledzeniu statusu dostaw i zarządzaniu relacjami z dostawcami.
- Koszty: precyzyjne śledzenie i analizę kosztów związanych z różnymi aspektami działalności firmy, rejestracja faktur kosztowych i ich dekretacja księgowa
- Zamówienia: zarządzanie procesem zamówień, od przyjęcia zamówienia od klienta po dostarczenie produktu lub usługi.
- Reklamacje: efektywne zarządzanie procesem reklamacji, od przyjęcia reklamacji po jej rozpatrzenie i odpowiedź do klienta.
- Raporty: generowanie szerokiego zakresu raportów, które pomagają w analizie i podejmowaniu decyzji biznesowych.
- Podpis elektroniczny: bezpieczne i prawomocne podpisywanie dokumentów cyfrowych posiadanym podpisem kwalifkowanym
- JPK na żądanie: generowanie i wysyłanie Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK), wymaganych w razie kontroli podatkowej albo do wymiany danych z księgowością

Każdy z tych modułów może być dodany w dowolnym momencie, co umożliwia elastyczne dostosowanie systemu Firma 365 do zmieniających się potrzeb firmy. Wypróbuj bez ryzyka

Waluty
Kursy walut z tabeli NBP. Kursy do faktur walutowych, do kasy, do rachunku bankowego. Historia i wykres kursów. więcej →

Kontrahenci
Baza kontrahentów. Pobieranie danych z rejestru REGON. Weryfikacja Białej Listy. Weryfikacja statusu VAT. więcej →

Użytkownicy
Dane użytkownika programu. Baza danych wystawców dokumentów. Dane do faktur i innych dokumentów. Warianty danych. więcej →

E-maile
Obsługa poczty elektronicznej. Wysyłanie poczty elektronicznej. Rejestr wysłanych maili. Obsługa SMTP z TLS 1.2. Maile z załącznikami. więcej →

365
Aktywna strona startowa. Zarządzanie modułami programu, menu i zakładkami. Aktywna pomoc, Baza Wiedzy, pomoc techniczna. W ramach pakietu Pomoc - rozszerzona, priorytetowa pomoc techniczna. Informacje o programie. Zarządzanie licencjami w programie. Szczegółowe ustawienia opcji aplikacji. Zarządzanie stylami wydruków w programie. więcej →

Tożsamości
Możliwość obsługi tożsamości. Każda tożsamość to firma i dane, niezależne od innych tożsamości. więcej →
Dowiedz się więcej o funkcjach zawartych w tym programie
Pakiet Firma 365 zawiera wyłącznie pakiety bazowe. Dobierz do nich potrzebne pakiety, tworzące funkcjonalność ERP, CRP lub księgową.

1. Kontrahenci: Ta funkcja umożliwia zarządzanie kontrahentami Twojej firmy. Możesz tworzyć, edytować i usuwać profile kontrahentów. Wprowadzanie i przechowywanie danych dotyczących kontaktu, adresów, numerów telefonów, itp. umożliwia łatwe śledzenie informacji o Twoich klientach.

2. Waluty: Ta funkcja dostarcza aktualne kursy walut z tabeli Narodowego Banku Polskiego (NBP). Możesz monitorować kursy walut w czasie rzeczywistym i korzystać z tych informacji w celu przeliczania kwot transakcji, rozliczeń i innych operacji finansowych.

3. E-maile: Funkcja obsługi poczty elektronicznej umożliwia integrację z Twoim kontem e-mail. Możesz wysyłać, odbierać i zarządzać wiadomościami e-mail bezpośrednio z programu Firma. To ułatwia komunikację z kontrahentami, dostawcami i innymi partnerami biznesowymi.

4. Firma 365: Ta funkcja oferuje pełną bazę danych kontrahentów w ramach programu Firma. Możesz przechowywać informacje o kontrahentach, takie jak dane kontaktowe, historię transakcji, notatki i inne istotne informacje. Ponadto, funkcja obsługi weryfikacji z Białej Listy pozwala sprawdzać, czy kontrahenci znajdują się na liście podmiotów działających legalnie.

5. Dane użytkownika programu: Ta funkcja umożliwia przechowywanie danych użytkownika programu Firma, takich jak informacje logowania, ustawienia preferencji, personalizowane ustawienia raportów i inne dane dotyczące Twojego konta w programie Firma.

W każdej chwili stnieje możliwość dokupienia dodatkowych modułów lub usług.

Kup teraz!

Ekrany

Zobacz przykładowe 7 ekranów aplikacji
KontrahenciKontrahenci
Dane kontrahentaDane kontrahenta
Dane osoby fizycznejDane osoby fizycznej
Ustawienia konta pocztowegoUstawienia konta pocztowego
Ustawienia aplikacjiUstawienia aplikacji
TożsamościTożsamości

Możliwość rozszerzenia

Jeśli Twoje potrzeby wzrosną, można dokupić kolejne pakiety, rozszerzając funkcjonalność programu. Przykładowe pakiety:

Fakturowanie
Wystawianie faktur. Faktury w mechanizmie podzielonej płatności (Split payment, MPP). Faktury korygujące. Paragony fiskalne. Fiskalizacja faktur. Rozliczenia do faktur. Wezwania do zapłaty. Noty korygujące. Podsumowanie płatności. Odsetki. Kompletny rejestr sprzedaży. Podsumowanie według stawek VAT. Baza usług. Cennik usług. Fakturowanie usług. więcej →

Fiskalizacja
Paragony. Obsługa sprzedaży detalicznej bezdokumentowej. Tworzenie faktury do paragonu fiskalnego. Drukowanie paragonu fiskalnego luzem lub jako fiskalizacja faktury detalicznej. Weryfikacja stawek VAT z drukarki fiskalnej. więcej →

Rozliczenia
Rozliczenia z kontrahentami. Wykaz zarejestrowanych wpłat do faktur. Płatności elektroniczne. Płatności kartą. Wezwania do zapłaty. Noty odsetkowe. Wykaz zarejestrowanych wpłat do faktur. Wezwania do zapłaty. Noty odsetkowe. Odsetki ustawowe. Odsetki w transakcjach handlowych. więcej →

Kopia elektroniczna
Automatyczna kopia elektroniczna faktur. więcej →

Magazyn
Baza towarów, nawet 25 magazynów. Stany magazynowe, ewidencja ruchów towarów. Wiele poziomów cen. Dodatkowe dany towarów. Dokumenty magazynowe. Przyjęcia PZ i PW. Wydanie WZ i RW. Przesunięcia magazynowe MM. Remanent magazynu. Kaucje za opakowania zwrotne. Naliczanie kaucji. Zwrot kaucji. Opakowania produktów niebezpiecznych. Ewidencja odpadów. Ruchy towarów w magazynie. Powiązanie ruchów z dokumentami, które je spowodowały. Niepodatkowy remanent. Rozliczenie stanów magazynowych. więcej →

Zakupy
Rejestrowanie faktur zakupowych towarów handlowych. Przyjęcie zakupów. więcej →

Dostawy
Zamawianie i rejestrowanie dostaw. Zamówienia dla dostawców. Automatyczne generowanie zamówień. więcej →

Zamówienia
Zamówienia od klientów. Pro-formy do zamówienia. Faktury sprzedaży. Faktury zaliczkowe. Faktury zaliczkowe do zamówień. Rejestrowanie zaliczki. Faktura końcowa do zaliczek. Oferty. Pro-formy do ofert. Dokumenty pro-forma. Pro-formy do zamówienia i do oferty. Fakturowanie pro-form. więcej →

Reklamacje
Reklamacje do sprzedaży. Zgłoszenia reklamacyjne. Rejestracja reklamacji. Obsługa reklamacji. Wynik reklamacji. Rzeczoznawcy.*. więcej →

Raporty
Wykresy sprzedaży. Moduł analizy graficznej. Analiza realizowanych marż, kosztów zakupu i zyskowności sprzedaży. Podsumowanie zakupów i sprzedaży poszczególnych towarów, podgrup albo grup. więcej →

Koszty
Faktury kosztowe. Automatyczne księgowanie kosztów do Książki i do VAT. więcej →

JPK na żądanie
Obsługa plików JPK na żądanie. JPK_FA, JPK_MAG, JPK_VAT, JPK_V7M, JPK_V7K, JPK_PKPIR, JPK_EWP, JPK_KR. Wysyłanie pliku. Weryfikacja, wizualizacja i walidacja pliku JPK. Generowanie i eksport JPK_FA (faktury). Import faktur z plików JPK. Generowanie i eksport JPK_EWP (ryczałt ewidencjonowany). Generowanie i eksport JPK_PKPIR (książka przychodów i rozchodów). Generowanie i eksport eksport JPK_V7M i JPK_V7K (ewidencja VAT z deklacją VAT-7). Import ewidencji VAT z plików JPK. więcej →

Podpis elektroniczny
Rozszerzona obsługa podpisu elektronicznego. Podpisywanie plików PDF, XML, JPK. Dodawanie i usuwanie podpisów. więcej →
Kup teraz, rozszerz później

Opinie

Napisz swoją historię! Wypróbuj program Firma 365 i przekaż nam swoją opinię o programie Firma 365.

Wyobraź sobie, jak możesz wykorzystać opisane funkcje. Potem nam o tym opowiedz, na przykład tak:

Korzystanie z systemu było dla mnie wyzwaniem, ale udało mi się opanować jego rozbudowane możliwości. System oferuje wiele modułów, takich jak fakturowanie, zarządzanie relacjami z klientami czy zarządzanie zapasami, które można dodawać w miarę potrzeb. Choć początkowo byłem przytłoczony ilością opcji, doceniam teraz tę elastyczność. Wsparcie oferowane przez producenta, w tym pomoc telefoniczna i regularne aktualizacje, okazało się nieocenione.

Co więcej, system Firma 365 oferuje możliwość dodawania kolejnych modułów w dowolnym momencie, co umożliwia stopniową rozbudowę systemu w miarę rozwoju mojej firmy. Cenię sobie zarządzanie relacjami z klientami, zarządzanie zapasami, śledzenie kosztów, zarządzanie procesem zamówień, obsługa reklamacji i generowanie raportów.

Cenię sobie również bezpieczeństwo. Moje dane są pod moją pełną kontrolą, przechowywane lokalnie na moim komputerze, a program umożliwia tworzenie automatycznych kopii zapasowych.

Polecam program Firma 365 innym przedsiębiorcom.


Kim są użytkownicy programu Firma 365?
Użytkownikami systemu ERP Firma 365 są firmy różnych rozmiarów, w szczególności mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. System ten jest zaprojektowany tak, aby dostosowywać się do specyficznych potrzeb tych firm i oferować moduły, które mogą być wybrane w zależności od indywidualnych wymagań biznesowych.

Księgowość i finanse: Osoby odpowiedzialne za obszar finansowy firmy, takie jak księgowi i kontrolerzy finansowi, korzystają z modułów takich jak fakturowanie, rozliczenia z klientami, kopia elektroniczna, koszty, zamówienia, raporty oraz JPK na żądanie. Pomagają one w zarządzaniu fakturami, rozliczeniach z klientami, śledzeniu kosztów, generowaniu raportów finansowych oraz przygotowywaniu JPK dla celów podatkowych.

Zarządzanie magazynem i logistyka: Pracownicy odpowiedzialni za zarządzanie magazynem, zapasami i dostawami korzystają z modułów magazyn, zakupy, dostawy oraz reklamacje. Pomagają one w śledzeniu stanu magazynu, zarządzaniu zamówieniami, monitorowaniu procesu dostaw oraz obsłudze reklamacji.

Obsługa klienta: Osoby odpowiedzialne za relacje z klientami i obsługę klienta korzystają z modułów rozliczenia z klientami, zakupy, dostawy oraz reklamacje. Pomagają one w zarządzaniu procesem zakupu, dostaw i reklamacji, jak również w monitorowaniu płatności i windykacji.

Analiza i raportowanie: Kierownictwo i analitycy biznesowi korzystają z modułów raporty i analizy danych. Pomagają one w generowaniu różnorodnych raportów, które wspierają procesy analityczne, monitorowanie wyników biznesowych oraz podejmowanie strategicznych decyzji.

Pracownicy administracyjni: Pracownicy administracyjni firmy korzystają z modułu podpisu elektronicznego, aby bezpiecznie podpisywać dokumenty cyfrowe. Jest to szczególnie przydatne w przypadku dokumentów wymagających podpisu kwalifikowanego.

Użytkownicy systemu Firma 365 mają możliwość dodawania modułów w dowolnym momencie, co pozwala na elastyczną rozbudowę systemu i dostosowanie go do zmieniających się potrzeb firmy.

W ramach licencji

✓ Pomoc telefoniczna
✓ Wsparcie programistów
✓ Regularne aktualizacje
✓ Kompletne usługi on-line
✓ Swobodny eksport danych
Usługi są bezpłatne w okresie ważności licencji.

Usługi on-line

✓ Dostęp do bazy REGON
✓ Weryfikacja statusu VAT (Biała Lista)
✓ Weryfikacja podatników unijnych (VIES)
✓ Rozpoznawanie kodów pocztowych
✓ Automatyczne aktualizacje
Usługi on-line są bezpłatne w okresie ważności licencji. Wymagają dostępu do internetu.

Bezpieczeństwo

✓ Dane pod Twoją pełną kontrolą
✓ Lokalnie na Twoim komputerze
✓ Nie przechowujemy danych w chmurze
✓ Automatyczne kopie zapasowe
✓ Możliwość zabezpieczenia hasłem

Prawdziwy program

✓ Prawdziwy program
✓ Zaufany wydawcy
✓ Podpis cyfrowy EV
✓ Dane w formacie XML
✓ Możliwość eksportu danych

Niewielkie wymagania

✓ Natywna aplikacja Windows
✓ Działa w Windows 10 i 11
✓ Instalowany automatycznie
✓ Nie potrzebujesz innych aplikacji
✓ Niskie wymagania techniczne

Prosta oferta

✓ Przejrzysta licencja roczna
✓ Bez długoterminowego zobowiązania
✓ Bezpłatny okres próbny
✓ Możliwość zwrotu w ciągu 14 dni
✓ Możliwość rozszerzenia o dodatkowe pakiety

Proste zamówienie

✓ Szybka dostawa elektroniczna
✓ Bezpieczna płatność kartą lub BLIK
✓ Możliwość płatności przelewem
✓ Program od razu gotowy do pracy
✓ Nie wymaga wdrożenia
Będziesz zadowolony z programu. Jeśli byłoby inaczej, możesz w ciągu 14 dni odstąpić od umowy, bez żadnych tłumaczeń. To unikalna gwarancja na rynku. Zamów teraz!

Pobierz już teraz!

Wersja 2024

Instalator zawiera najnoszą wersję oprogramowania z 20 lutego 2024

Pobierz instalator 2024
33.3 MB

Instalator

Instalator zawiera kompletną dostępną wersję oprogramowania z 9 października 2023

Pobierz instalator
32.5 MB

Aktualizacje

Nasze programy są regularnie uaktualniane.
Dopasowujemy się do zmian otoczenia prawnego i potrzeb naszych klientów.
» co nowego?

Warto wiedzieć

Instalacja programu przebiega w trzech prostych krokach:

1. Pobierz instalator pakietu Firma 365: Kliknij na przycisk pobierania, aby rozpocząć pobieranie pliku instalacyjnego.

2. Wybierz program z listy: Po pobraniu instalatora otwórz go i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. W trakcie instalacji będziesz mieć możliwość wyboru konkretnego programu z pakietu Firma 365, który chcesz zainstalować. Wybierz interesujący Cię program z dostępnej listy.

3. Instalator poprowadzi krok po kroku: Po wyborze programu, instalator poprowadzi Cię przez proces instalacji. Zaakceptuj warunki licencji. Możesz zmienić lokalizację instalacji i ustawienia opcjonalne. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aż instalacja zostanie ukończona.

Aktualizacje: Regularnie udostępniamy aktualizacje naszych programów. Dzięki nim oprogramowanie jest dopasowane do zmian otoczenia prawnego oraz potrzeb użytkowników. Aktualizacje wprowadzają nowe funkcje, poprawki błędów i zwiększają ogólną wydajność oprogramowania.

Zaufane oprogramowanie: Pakiet Firma 365 jest zabezpieczony podpisem elektronicznym klasy EV, co gwarantuje oryginalność programu. Jest to ważne zabezpieczenie, które potwierdza, że oprogramowanie pochodzi od zaufanego dostawcy. Programy Firma 365 są również zaufane przez system Windows, a ich reputacja jest natychmiastowo rozpoznawana przez filtr Microsoft Smart Filter.

Wymagania systemowe:: Pakiet Firma 365 jest kompatybilny z systemami Windows 11, Windows 10 i podobnymi. W trakcie instalacji automatycznie zostaną zainstalowane potrzebne komponenty. Nie ma konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania; nie ma też specjalnych wymagań sprzętowych.

Prosta instalacja: Instalacja pakietu Firma 365 jest prosta i może być wykonana samodzielnie. Łatwy i intuicyjny proces instalacji jest dostosowany do potrzeb użytkowników. W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów z instalacją, jesteśmy gotowi do pomocy.

Instalator czcionek i stylów wydruków: Jest możliwe pobranie dodatkowych czcionek, zapewniających przygotowanie atrakcyjnych wydruków w programie Firma 365. Czcionki licencjonowane są na licencji otwartej, możesz zatem z nich skorzystać także w przyszłości.

Wcześniejszy dostęp do funkcji dla zarejestrowanych użytkowników: Osoby zarejestrowane mają możliwość skorzystania z funkcji, które zostaną wprowadzone w przyszłych aktualizacjach. Można pobrać wersję beta programu, która zawiera funkcje, które dopiero zostaną udostępnione.

Dostęp do poprzednich wersji oprogramowania: Udostępniamy możliwość pobrania poprzednich wersji oprogramowania przez ograniczony okres czasu. Można z nich skorzystać, jeśli chcemy powrócić do starszej wersji programu bez obecnej aktualizacji i wsparcia. Zawsze jednak zalecamy korzystanie z najnowych wersji.

Zaufane oprogramowanie

Mamy podpis elektroniczny klasy EV, gwarantujący oryginalność programu.
Nasze programy są zaufane w Windows.
Natychmiastowa reputacja w Microsoft Smart Filter.

Jakie są wymagania?

Oprogramowanie działa w systemach Windows 11, Windows 10 i podobnych.
Potrzebne komponenty zostaną zainstalowane automatycznie.
Nie potrzebujesz niczego więcej.
» szczegóły

Instalacja jest prosta

Instalacja jest prosta i możesz ją wykonać samodzielnie.
Jeśli masz pytania, chętnie pomożemy. Jesteśmy do dyspozycji:
885 041 365, 885 042 365, w dni robocze od 8 do 18, 885 043 365, w dni robocze od 9 do 16
Pobierz teraz!

Licencja: roczna
Licencja wygasa po upływie 1 roku. Możesz ją w dowolnym momencie przedłużyć na kolejny okres. Jeśli nie przedłużysz licencji, nie tracisz dostępu do swoich danych. W każdej chwili możesz nabyć nową licencję i dalej korzystać z programu.

Ilość stanowisk: 1-3
Program jest licencjonowany na 1 stanowisko. Jeśli jesteś osobą fizyczną prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniasz pracowników, możesz zainstalować program nawet na 3 komputerach w ramach tej samej licencji. Do pracy w sieci trzeba dokupić pakiet NET.

Ilość firm: 1-∞
W standardzie masz obsługę 1 firmy w ramach 1 tożsamości. Po dokupieniu pakietu 5 tożsamości program może obsługiwać nawet 5 różnych firm na tym samym stanowisku. Dostępny jest także pakiet 365 tożsamości, zwiększający limit tożsamości do 365. To dobre rozwiązanie np. dla biura rachunkowego.

Pomoc techniczna: bezpłatnie
Podstawowa pomoc techniczna jest bezpłatna. Po dokupieniu pakietu Administracja możesz skorzystać z dodatkowych możliwości, na przykład odzyskiwania przypadkowo usuniętych danych.

Wysyłka: elektronicznie w 24h
Fakturę i licencję wysyłamy po zarejestrowaniu zapłaty na adres e-mail, który podałeś w zamówieniu. Jeśli opłacisz zamówienie do godziny 14:00 w dzień roboczy, wysyłka będzie z reguły jeszcze tego samego dnia.

EAN: 5905756800001

Masz pytanie? zadzwoń teraz!

58 3463647
58 7823366
58 7823393
58 7823566
58 7823600
w dni robocze od 9 do 16

Firma 365
Bazowy program systemu CRM/ERP. Dobierz pakiety według swoich potrzeb.