Lista referencyjna programu Hotel 365

Program Hotel to narzędzie, które wykorzystują różne branże związane głównie z zakwaterowaniem, usługami gastronomicznymi, usługami i handlem

Program Hotel to narzędzie, które wykorzystują różne branże związane głównie z zakwaterowaniem, usługami gastronomicznymi, usługami i handlem. Wśród nich są:

Zakwaterowanie i usługi gastronomiczne: Mamy tu hotele i inne obiekty zakwaterowania, miejscówki turystyczne na krótki wypad i stałe placówki gastronomiczne. Wszystkie te miejsca korzystają z programu Hotel w swojej codziennej działalności.

Pozostałe usługi: Nie zapominajmy o różnego rodzaju organizacjach, zarówno tych o charakterze religijnym, jak i innych, które nie pasują do żadnej innej kategorii. Korzystają one z programu Hotel do zarządzania swoją działalnością.

Handel hurtowy i detaliczny: Tak, nawet stacje paliw korzystają z tego programu! Chodzi tutaj głównie o detaliczną sprzedaż paliw.

Administracja publiczna: Ostatnie, ale nie mniej ważne, to różne instytucje publiczne, które zajmują się kierowaniem podstawowymi rodzajami działalności publicznej. One także korzystają z programu Hotel w swojej pracy.

Krótko mówiąc, użytkownikami programu Hotel są różne organizacje, które oferują zakwaterowanie, usługi gastronomiczne, usługi członkowskie, sprzedaż paliw lub zarządzają podstawowymi rodzajami działalności publicznej.

Użytkownicy programu Hotel 365 reprezentują 7 branż w ramach 4 grup, głównie:

I: działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z)

obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z)

restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A)

S: pozostała działalność usługowa

działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z)

działalność organizacji religijnych (94.91.Z)

G: handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (47.30.Z)

O: administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej (84.11.Z)

Zobacz wszystkie branże

Wybrane lokalizacje:

Lokalizacje są przybliżone. Prezentujemy tylko tych użytkowników, którzy wyrazili zgodę na obecność na Liście Referencyjnej.

Iłowo Osada

Sala Biała Dama Pokoje Gościnne Sala Weselna Ewa Matusz

Brzeg

Firma Wioletta Villa Romeo

Gdańsk

Portowe Usługi Socjalne PORTUS Sp. z o.o.

Ostatnia aktualizacja: 25-08-2021.

Lista referencyjna programu Hotel 365
Program Hotel to narzędzie, które wykorzystują różne branże związane głównie z zakwaterowaniem, usługami gastronomicznymi, usługami i handlem